Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 29 дружества от общо 170 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 170 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 29 компании в списъка: 74,31%
1 % 34 987 54 044 706 2 369
2 % 14 505 23 633 242 2 571
3 % 4 057 22 231 81 2 290
4 % 8 552 19 604 128 2 149
5 % 6 567 22 144 92 1 544
6 % 4 343 4 922 275 1 766
7 % 1 580 2 059 160 827
8 % 1 429 15 481 122 841
9 % 1 846 3 820 102 757
10 % 907 4 725 33 1 376
11 % 2 045 4 121 114 1 249
12 % 2 298 4 041 165 728
13 % 2 171 3 745 89 1 018
14 % 1 813 7 308 111 1 156
15 % 2 275 3 133 47 1 982
16 % 903 1 216 59 2 658
17 % 1 852 2 377 35 1 192
18 % 455 1 351 22 1 037
19 % -1 010 1 743 27 1 055
20 % 206 2 493 45 857
21 % 16 524 19 694 123 2 216
22 % 1 198 1 467 32 768
23 % 1 526 3 852 43 978
24 % 641 1 592 57 1 858
25 % 816 1 067 25 1 053
26 % 209 1 996 1 9 083
27 % 787 3 493 54 1 618
28 % -1 292 2 368 104 890
29 % 482 11 732 110 783