РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 2.25% ФАЗЕРЛЕС | АД | Силистра | Действащ Акционер

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
58,59% ФАЗЕРИНВЕСТ ФАЗЕРЛЕС
9,21% ЛЕО ОВЕРСЕАС ООД ФАЗЕРЛЕС