Абонаментни планове

Стандартен

300 лв.

годишно

без вкл. ДДС

Подходящ за предприемачи, мениджъри или търговци, които биха искали бързо да се ориентират в свързаността и финансовото състояние на своите клиенти, доставчици или партньори, за да преценят доколко могат да им се доверяват или рискуват в отношенията си с тях.

Основни функции:

Преглед на Баланс и ОПР на компании от 2008 г. насам

Шест основни финансови показатели за компаниите от 2008 г. насам

Осигурени лица в НОИ по месеци и години от 2008 г. насам

Списък на дъщерни и свързани компании с индивидуални и сборни приходи, персонал и собствен капитал

Списък на исторически участия и съдружия с трети лица

Класации на Топ компаниите по региони и индустрии

Сваляне на отчети и класации в PDF

виж повече

Професионален

900 лв.

годишно

без вкл. ДДС

Подходящ за финансови мениджъри, анализатори и консултанти, които имат интерес от по-сериозни финансови анализи на компаниите и съпоставяне на техните финансови показатели, за да подобряват тяхната ефективност. Подходящ за анализ на групи компании и за пазарни анализи и селекции.

В допълнение към стандартния абонамент:

Задълбочени финансови анализи на компании

Съпоставяне на финансови отчети и показатели на компании

Сборни отчети и анализ на групи компании

По-дълбоки класации на база приходи по региони и индустрии

Създаване на собствени класации на база различни показатели по региони и индустрии

Въвеждане на собствени финансови отчети за анализ

Сваляне на отчети и класации в Excel

виж повече

Отстъпки за повече потребители icon-info

Данни и функционалности по вид абонамент

Стандартен

300 лв.

Професионален

900 лв.

За профил на юридическо лице

Баланс и ОПР от 2008 до 2021 г.
Основни финансови показатели – 6 броя
Осигурени лица в НОИ по месеци и години
Списък на дъщерни дружества – в т.ч. приходи, собствен капитал и персонал по отделните дружества и сумарно за всички
Списък на дружества от група (с един и същ собственик) – в т.ч. приходи, собствен капитал и персонал по отделните дружества и сумарно за всички
Списък на историческите участия в дружества – в т.ч. период и размер на участието
Списък на историческите съдружия – в т.ч. с кои лица, в кой период, в кои дружества и техните дялове
Сваляне в PDF на Баланса и ОПР, актуален регистърен профил с настоящи и исторически участия и съдружия
Списък на Топ компаниите по приходи в България, по области, общини и индустрии – в т.ч. сваляне в PDF
Списък на Топ и значимите компании по приходи в България, по области, общини и индустрии – в т.ч. сваляне в Excel
Баланс, ОПР и над 60 финансови показателя – в т.ч. сваляне в Excel
Хоризонтален и вертикален анализ на Баланс, ОПР и подробни финансови показатели – в т.ч. сваляне в Excel
Сравнение на Баланс, ОПР и подробни финансови показатели с до 9 други компании – в т.ч. сваляне в Excel
Сборни Баланс, ОПР и подробни финансови показатели за дружество майка и дъщерни дружества – в т.ч. сваляне в Excel
Сборни Баланс, ОПР и подробни финансови показатели за дружества от група – в т.ч. сваляне в Excel
Съставяне на класации по приходи, персонал, печалба, активи или собствен капитал на база филтър по региони и индустрии – в т.ч. сваляне в Excel
Въвеждане на индивидуални Баланс и ОПР за изчисляване на подробни финансови показатели – в т.ч. сваляне в Excel (от 08.2023)
Съставяне на сборни Баланс, ОПР и подробни финансови показатели на произволно избрани компании – в т.ч. сваляне в Excel

За профил на физическо лице

В кои дружества или организации е представляващ, в какво качество и откога – в т.ч. приходи, собствен капитал и персонал по отделните дружества и сумарно за всички
В кои дружества или организации и в кои техни колективни органи за управление участва и откога – в т.ч. приходи, собствен капитал и персонал по отделните дружества и сумарно за всички
В кои дружества е съдружник, с какъв дял и откога – в т.ч. приходи, собствен капитал и персонал по отделните дружества и сумарно за всички
В кои дружества или организации някога е бил представляващ, в какво качество и в кой период – в т.ч. приходи, собствен капитал и персонал по отделните дружества и сумарно за всички
В кои дружества или организации и в кои техни колективни органи за управление някога е участвал и в кой период – в т.ч. приходи, собствен капитал и персонал по отделните дружества и сумарно за всички
В кои дружества някога е бил съдружник, с какъв дял и в кой период – в т.ч. приходи, собствен капитал и персонал по отделните дружества и сумарно за всички
С кои физически или юридически лица някога е бил съдружник, откога, в кои дружества и с какъв дял са те
Сваляне в PDF на актуален регистърен профил с настоящи и исторически участия и съдружия – в т.ч. приходи, собствен капитал и персонал
Сборни Баланс, ОПР и подробни финансови показатели за дружества, в които лицето е или е било представляващ – в т.ч. сваляне в Excel
Сборни Баланс, ОПР и подробни финансови показатели за дружества, в чиито колективни органи лицето участва или някога е участвало – в т.ч. сваляне в Excel
Сборни Баланс, ОПР и подробни финансови показатели на дружества, в които е или е било съдружник – в т.ч. сваляне в Excel

Общо ограничение

Във ФИНАНСИ.bg е ограничено копирането от екран на публикации и финансови данни, като при повечето ограничения за абонатите е предвидено сваляне на съдържанието в PDF или Excel файл.

Ограничения по абонаменти планове:

1. Потребител със Стандартен абонаментен план може:

а) да преглежда до 2 000 уникални профили на лица и/или финансови отчети месечно;

б) да сваля в PDF до 200 броя уникални профили на лица, финансови отчети и/или класации.

2. Потребител с Професионален абонаментен план може:

а) да преглежда до 10 000 уникални профили на лица или финансови отчети месечно, в т.ч. да ги сваля в PDF;

б) да генерира до 200 броя уникални сборни отчети месечно;

в) да генерира до 200 класации месечно на база различни показатели, които са ограничени по дълбочина до разумен праг на същественост;

г) да сваля в Excel до 200 броя уникални отчети, в т.ч. на съпоставени компании, и/или класации от всякакъв вид.