За Нас

ФИНАНСИ.bg е портал за финансовите отчети на компаниите и свързаността между юридически и физически лица, който обединява различни публични регистри в едно.

ФИНАНСИ.bg съдържа информация от Търговския Регистър (ТР), Българска Народна Банка (БНБ), Комисия за Финансов Надзор (КФН), Българска Фондова Борса (БФБ), Национален Статистически Институт (НСИ), Национален Осигурителен Институт (НОИ), Министерство на Финансите (МФ), Национална Агенция по Приходите (НАП) и други публични източници.

ФИНАНСИ.bg е съвместен проект на Института за Стопанска История и Статистика и Kreston BulMar.

Фондация „Институт за Стопанска История и Статистика“ (ИСИС) е правоприемник на Фондация „Банки Инвестиции Пари“ (БИП), която от 1993 г. в продължение на близо 20 години издава едноименното списание и алманах на финансовия сектор в България. В периода 2003 – 2012 г. организира финансовото изложение и форум „Банки Инвестиции Пари“, а до 2015 г. обявява и връчва наградата „Най-добра банка“ в България. От 2010 г. насам ИСИС издава седмичния бюлетин Financial Week.

Мисията на ИСИС е да повишава знанието по корпоративни финанси сред всички предприемачи и мениджъри, за да направят те компаниите си по-успешни и по-конкурентоспособни и така да дадат своя ценен принос за просперитета на държавата и нацията.

Kreston BulMar е най-голямата счетоводна и одиторска компания в България, която е изключително фокусирана върху качеството и анализа на финансовите отчети. Разполага с повече от 25 офиса в страната, близо 200 служители и хиляди постоянни клиенти. Компанията е част от Kreston Global – една от най-големите и авторитетни счетоводни и одиторски компании в света, разполагаща с офиси в близо 120 държави, в които работят над 25 000 професионалисти.

Ние от Kreston BulMar споделяме разбирането на Уорън Бъфет, че „финансовите отчети са истинското лице на бизнеса“ и единственият източник на информация за оценка на неговата стабилност и възвращаемостта на инвестицията в него. Затова наша кауза е да работим за качеството на финансовите отчети и за повишаване на уменията за по-добро управление на корпоративните финанси.

Ние от ИСИС, заедно с експертите на Kreston BulMar, разработихме платформата ФИНАНСИ.bg, чрез която даваме възможност на всички финансови анализатори, предприемачи и мениджъри да правят множество финансови и статистически анализи и да съпоставят финансовите отчети на различни компании, за да стават все по-добри в управлението на своите финанси и бизнес.

Главен редактор – Емил Попов

Емил Попов - главен редактор Емил Попов е основател на практиката на Kreston BulMar в България през 1996 г. и към момента е групов управляващ съдружник на компаниите от групата Kreston BulMar. От 2010 г. е председател на Фондация „Институт за Стопанска История и Статистика“, а от 2014 г. е член на УС на БТПП.

Емил Попов е с висше юридическо образование, магистър по финансов мениджмънт и лицензиран оценител на търговски предприятия. Има задълбочени познания по корпоративни финанси, счетоводство, данъци, право и корпоративно управление, а в близо 30-годишната си професионална кариера има стотици публикации и обучения по счетоводство, данъци, финанси, мениджмънт и лидерство.