Общи условия на ФИНАНСИ.bg

Предмет и приложение на общите условия

Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията относно достъпа и използването на платформата https://finansi.bg (ФИНАНСИ.bg) между БулМар Пъблишинг ЕООД, с ЕИК 130876370, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Найчо Цанов“ № 172, от една страна, и Потребителите на платформата, от друга страна.

Използвайки нашия уебсайт (платформа) и/или когато Ви бъде издаден друг вид документ, удостоверяващ възникването на договорни отношения между Вас и ФИНАНСИ.bg, Вие се съгласявате, че сте запознат и се обвързвате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласен с тези условия, не трябва да използвате този уебсайт. „ФИНАНСИ.bg“, „https://finansi.bg/ “, „ние“, „нашите“, „нас“, „Услуга“ „Платформата“ и „уебсайт“ се отнасят за БулМар Пъблишинг ЕООД. Термините “Потребителят“, „ти“, „Вие“ и „Вашето“ се отнасят до потребителя на нашия уебсайт.

Вие изразяване своето съгласие с настоящите Общи условия и при извършване на действия по заплащане на фактури за онлайн достъп до конкретни функционалности, предоставяни през уебсайта https://finansi.bg.

Настоящите Общи условия се прилагат и спрямо Потребителите, които нямат регистрация и използват само безплатните услуги на уебсайта, като техните права са ограничени до ползване на услугите с безплатен достъп.

Условия за ползване

А. Описание

Платформата ФИНАНСИ.bg е собственост на БулМар Пъблишинг ЕООД и представлява интернет платформа с финансова, икономическа и статистическа насоченост.

B. Без професионални или правни съвети

Информацията, съдържаща се във ФИНАНСИ.bg, не е професионален или правен съвет и не е гарантирано, че е точна, пълна или актуална. Всички мнения и съвети, намерени във ФИНАНСИ.bg, са на автора, а не непременно тези на ФИНАНСИ.bg. Всяка информация, предоставена от всеки служител, агент или партньор на ФИНАНСИ.bg, независимо дали чрез телефон, електронна поща, писмо или друга форма на комуникация, е предназначена единствено като общо ръководство за използването на Услугата и не представлява професионален или правен съвет.

C. Изисквания за допустимост

За да се регистрирате като потребител, трябва да сте навършили 18 години, да се съгласите с Общите условия и Политиката за поверителност и да завършите процедурата по регистрация. Регистрирайки се като потребител, Вие представяте и гарантирате, че отговаряте на изискванията за допустимост и че информацията, която включвате като част от процеса на регистрация, е пълна и точна. Ако се регистрирате от името на което и да е лице, Вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощен да обвържете това лице с Общите условия. ФИНАНСИ.bg може да приеме или отхвърли Вашата регистрация по свое усмотрение.

D. Потребителски имена и пароли

Вашето потребителско име и парола е Вашата самоличност за целите на взаимодействие с ФИНАНСИ.bg и други потребители чрез уебсайта. Всяко потребителско име и парола са предназначени само за един потребител, освен ако не сте заявили услуга, която дава възможност един акаунт да бъде използван от повече от един потребител. Вие трябва да пазите поверителното си потребителско име и парола и не трябва да споделяте потребителското си име или парола, или да давате по друг начин достъп на никой друг. Трябва незабавно да уведомите писмено ФИНАНСИ.bg, ако научите за или подозирате: (i) загуба или кражба на Вашето потребителско име или парола; или (ii) всяко нерегламентирано използване на Вашето потребителско име или парола или на Услугата. В случай на такава загуба, кражба или неоторизирана употреба, ФИНАНСИ.bg може да Ви наложи, по преценка на ФИНАНСИ.bg, допълнителни задължения за сигурност. Вижте раздел F за нарушения на сигурността.

Е. Нарушения на сигурността

Ако някое неоторизирано лице получи достъп до Услугата поради някакво действие или бездействие от Ваша страна, Вие трябва да положите най-добрите си усилия, за да установите източника и начина на придобиване и да уведомите напълно и своевременно ФИНАНСИ.bg на ask@finansi.bg. Вие ще трябва да съдействате и подпомагате във всяко разследване, свързано с такъв неоторизиран достъп.

F. Забранени употреби

1. От Вас се изисква да спазвате всички приложими закони във връзка с използването на Услугата и такива допълнителни ограничения, които могат да бъдат посочени тук и във всяко писмено или екранно известие от ФИНАНСИ.bg. Без да ограничавате горното, Вие се съгласявате да не:

 1. използвате каквото и да е устройство или софтуер, за да се намесите или да се опитате да се намесите, или което има ефект на пречка за правилната работа на услугата ФИНАНСИ.bg или уебсайта;
 2. възпроизвеждате, разпространявате или препредавате каквато и да е информация в Услугата без писменото разрешение на ФИНАНСИ.bg;
 3. използвате или разрешавате на всеки да използва информацията, предоставена чрез тази услуга, за всякакви незаконни или неразрешени цели или по друг начин, който не е разрешен в Общите условия;
 4. декомпилирате, разглобявате, отдавате под наем, давате на лизинг, на заем и др., създавате производни произведения от ФИНАНСИ.bg, което включва информацията и софтуера, предоставени в него;
 5. копирате, променяте, възпроизвеждате, преиздавате, разпространявате, предавате или използвате за търговски или обществени цели ФИНАНСИ.bg, с изключение на степента, необходима за използването на ФИНАНСИ.bg по изрично предвидения от ФИНАНСИ.bg начин; и/или
 6. използвате непълна, невярна или неточна биографична информация или друга информация за целите на регистрация като потребител или регистрация за всякакви допълнителни услуги, промоции и др., предлагани чрез уебсайта.

2. Освен това се съгласявате да не нарушавате или да не се опитвате да нарушите сигурността на Услугата, включително, без ограничение:

 1. достъп до данни, които не са предназначени за Вас, или влизане в сървър или акаунт, до които не сте упълномощен за достъп;
 2. опит за сондиране, сканиране или тестване на уязвимостта на система или мрежа или за нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване без подходящо разрешение;
 3. опит да се намесите в услуга на всеки потребител, хост или мрежа, включително, без ограничение, чрез подаване на вирус или претоварване, „наводняване“, „спам“, „поща за поща“ или „срив“ на уебсайта;
 4. изпращане на нежелана електронна поща, включително промоции и/или реклама на продукти или услуги; или
 5. подправяне на която и да било заглавка (header) на TCP/IP пакет или която и да е било част от информацията на заглавката (header) във всеки имейл или публикация. Нарушаването на сигурността на системата или мрежата може да доведе до гражданска или наказателна отговорност. ФИНАНСИ.bg ще проучва събития, които могат да включват такива нарушения, и може да включва и сътрудничи с органите на реда при наказателно преследване на потребители, участващи в такива нарушения.

G. Линкове към ФИНАНСИ.bg

Можете да споделяте линкове към ФИНАНСИ.bg, но ФИНАНСИ.bg си запазва правото по всяко време да поиска от Вас да преустановите споделянето на линкове.

H. Връзки към услуги на трети страни

Тази услуга може да съдържа връзки към други услуги („Свързани услуги“). Свързаните услуги не са под контрола на ФИНАНСИ.bg и ФИНАНСИ.bg не носи отговорност за съдържанието на свързаните услуги, включително, без ограничение: връзки, съдържащи се в свързаните услуги, или каквито и да било промени или актуализации на свързаните услуги. ФИНАНСИ.bg Ви предоставя свързани услуги само за удобство и включването на такива свързани услуги не е одобрение от ФИНАНСИ.bg в полза на която и да е компания, предлагаща интернет услуги, продукти или услуги в свързаните услуги.

Данни за контакт

По-долу Вие можете да се запознаете с данните за контакт съгласно Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни:

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на потребителите

Характеристика на платформата

ФИНАНСИ.bg е уеб платформа, достъпна на интернет адреса https://finansi.bg/, която Ви предоставя информационни услуги в областите финанси, икономика и статистика посредством уеб базиран софтуер, включващи (без изброяването да е изчерпателно):

ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ

А. Видове съдържание

1. Безплатно съдържание

Част от съдържанието на платформата Ви предоставяме напълно безплатно, без да е необходима предварителна регистрация или заплащане на каквато и да е такса от Ваша страна.

2. Платено съдържание

Останалата част от съдържанието на платформата Ви разкриваме частично или е напълно скрита. За да получите достъп до скритите материали и функционалности на платформата, е необходимо да имате регистриран акаунт, през който да заплатите достъп до конкретен финансов отчет, както и да сключите абонаментен договор за цялото информационно съдържание и функционалности на платформата. Вие можете да регистрирате свой акаунт напълно безплатно.

B. Абонаментно използване на платформата

За да се възползвате от абонаментните услуги на ФИНАНСИ.bg, следва да имате предварително регистриран акаунт.

Регистрацията в платформата се извършва по следния начин: във формата за регистрация, на адрес https://finansi.bg/register, се въвеждат две имена на потребителя, имейл и парола по избор.

След като се регистрирате, Вие имате възможност да се абонирате за услугите на ФИНАНСИ.bg и да получите достъп до цялото информационно съдържание и функционалности на платформата за определен период от време, наречен „Абонаментен план“.

1. Абонаментен план

Абонаментният план започва да тече от датата на абонирането Ви и е с продължителност от дванадесет календарни месеца. При заявка на абонаментен план Вие можете да изберете дали един акаунт да бъде използван от един потребител, или от повече от един потребители.

2. Цени

Размерът на абонаментната такса e фиксиран и е посочен на интернет страницата на ФИНАНСИ.bg. Вече заплатената абонаментна такса не подлежи на връщане, в случай че Вие се откажете от използването на абонаментната услуга, преди да е изтекъл периодът на Абонаментния план.

3. Начин на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните методи за разплащане:

 1. През системата PayPal - съобразно условията за извършване на плащания чрез PayPal, достъпни на www.paypal.com. Процесът на плащане се извършва изцяло в системата на PayPal и при спазване на техните общи условия. След приключване на процеса по плащане системата на PayPal автоматично Ви препраща обратно в Платформата. Достъпът до Услугата ще Ви бъде предоставен при потвърждение от PayPal за успешно извършено плащане.
 2. През системата Stripe - съобразно условията за извършване на плащания чрез Stripe, достъпни на www.stripe.com. Процесът на плащане се извършва изцяло в системата на Stripe и при спазване на техните общи условия. След приключване на процеса по плащане системата на Stripe автоматично Ви препраща обратно в Платформата. Достъпът до Услугата ще Ви бъде предоставен при потвърждение от Stripe за успешно извършено плащане.
 3. Банков превод по следната банкова сметка:
  • IBAN: BG 59 UNCR 7000 1523 8872 44
  • BIC: UNCRBGSF
  • При банка: УниКредит Булбанк
  • Титуляр: БулМар Пъблишинг ЕООД

При успешно плащане ФИНАНСИ.bg се задължава в срок до 3 работни дни след получаване на плащането да активира абонаментната услуга.

4. Използване на услугите

За ползване на услугите на ФИНАНСИ.bg Вие следва да си осигурите достъп до интернет. Невъзможността да ползвате абонаментните услуги поради липса на интернет свързаност не се приема за основание за неплащане на дължимата абонаментна такса или предявяване на иск срещу ФИНАНСИ.bg.

Вашите права и задължения

А. При условие че имате качеството на Потребител - физическо лице и сте заплатили абонаментна такса за достъп до платформата, Вие имате право да прекратите абонамента си без причина преди изтичане на 14 дни от датата на плащане на съответната избрана от Вас услуга. За целта е необходимо да упражните правото си на отказ от абонамент чрез изпращане на съобщение по имейл, като имейлът следва да е този, с който сте заявили регистрацията си в Платформата. След като получим съобщението за отказ, ние ще Ви възстановим получената сума за абонамента по банковата сметка, от която е постъпило плащането. Възстановяването на заплатените суми се извършва в 14-дневен срок от получаването на съобщението за отказ от абонамент. ФИНАНСИ.bg си запазва правото да не предоставя повторен достъп до абонаментните си услуги на Потребител - физическо лице, което е заплатило абонамент за достъп и е прекратило същия без причина в рамките на 14-дневния срок, посочен в предходния параграф.

B. Извън хипотезата по предходния параграф, Вие имате право да прекратите използването на Услугите, като ФИНАНСИ.bg няма задължение да Ви възстанови вече заплатени от Вас суми за ползване на Услугата, включително и за абонаментно ползване на Платформата.

C. Когато достъпвате или използвате Услугите на ФИНАНСИ.bg, Вие сте длъжен да спазвате българското и европейското законодателство, както и настоящите Общи Условия.

Права и задължения на „ФИНАНСИ БГ“ ЕООД

A. Обхватът на услугите и информационното съдържание на платформата могат да бъде променяни, в това число разширявани или ограничавани, по всяко време, без да е необходимо предварително да Ви уведомим.

B. По наша преценка можем да преустановим временно или за постоянно предоставянето на част или всички услуги, като предварително Ви уведомим за това по подходящ начин, включително и чрез съобщение на уебсайта.

C. Ние си запазваме правото да преустановим незабавно предоставянето на услуги, да спрем достъпа до уебсайта и/или да изтрием профила на Потребител, който нарушава разпоредбите на настоящите Общи условия или действащото европейско и/или българско законодателство.

D. Ние ще направим всичко възможно, за да Ви предоставяме нормално и безпроблемно ползване на платформата.

Защита на личните данни

A. ФИНАНСИ.bg се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на предоставяната от Вас информация, която съдържа лични данни. Личните Ви данни се обработват в съответствие с приетата Политика за поверителност, изготвена съобразно изискванията на Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

B. Платформата използва различни доставчици, които могат да използват технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо „бисквитки“. Те се използват на персоналното Ви устройство при посещение на уебсайта. „Бисквитките“ се използват с цел персонализиране на потребителското изживяване и избори (напр. езикови предпочитания), както и с цел получаване на повече информация за начина на използване на платформата и осигуряване на безопасното му използване. Видът, събирането и използването на „бисквитки“ се осъществява в съответствие с приетата Политика за поверителност.

Собственост. Права за ползване

A. Авторско право

БулМар Пъблишинг ЕООД, с ЕИК 130876370, е носител на всички права на интелектуална собственост върху Платформата и нейното съдържание, в т.ч. програмни кодове и софтуерни решения, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, съхранявана на сървърите на ФИНАНСИ.bg (общо „Съдържание“), представляваща обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Никой няма право, без изрично писмено разрешение от ФИНАНСИ.bg, да копира, възпроизвежда, променя, предава, показва публично и/или предоставя на трети лица част или цялото информационно съдържание на платформата с цел разработка на софтуер, за издателска и/или друг вид търговска и нетърговска дейност. Предприемането на каквито и да било действия, с които се нарушава или съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост върху съдържанието на Платформата, е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения в закона ред.

B. Марки за услуги

Всички права върху имена на фирми, търговски имена, лога и дизайни на всички услуги на ФИНАНСИ.bg или трети страни, независимо дали се появяват с голям шрифт или със символа на търговската марка, принадлежат изключително на ФИНАНСИ.bg или на съответните им собственици и са защитени от възпроизвеждане, имитация, разреждане или объркване или подвеждащи употреби съгласно националните и международните закони за търговски марки и авторски права. Използването или злоупотребата с тези търговски марки или всякакви материали, с изключение на разрешеното тук, е изрично забранено и нищо, посочено или подразбиращо се в тази Услуга, не Ви предоставя никакъв лиценз или право по която и да е търговска марка на ФИНАНСИ.bg или трета страна.

C. Известие за нарушаване на авторски права

Ако смятате, че работата Ви е била копирана и е достъпна в тази Услуга по начин, който представлява нарушаване на авторски права, моля, предоставете ни следната информация:

 1. Идентификация на авторските произведения, за които се твърди, че са нарушени;
 2. Идентификация на материала, за който се твърди, че е в нарушение в Услугата, който се иска да бъде премахнат;
 3. Вашите имена, адрес, телефонен номер през деня и имейл адрес, ако има такива, така че ФИНАНСИ.bg да се свърже с Вас, ако е необходимо;
 4. Изявление, че имате добросъвестно убеждение, че използването на защитено с авторски права произведение не е разрешено от собственика на авторските права или от закона.

ФИНАНСИ.bg ще премахне всяко публикувано съдържание, което нарушава авторските права на което и да е лице съгласно действащото европейско и българско законодателство.

Отговорност

A. Информацията на платформата ФИНАНСИ.bg има справочно-информационен характер и не трябва да бъде разглеждана като експертна консултация от юрист, счетоводител, финансист или друг компетентен специалист. ФИНАНСИ.bg не носи отговорност за използване на Платформата, което е в противоречие с целта на Услугата. Без да ограничава горепосоченото, ФИНАНСИ.bg не дава никакви изявления, гаранции или споразумения по отношение и не гарантира истинността, точността, приложимостта или надеждността на всяка информация или друг материал, който се съобщава чрез или е публикуван в Услугата. Вие потвърждавате, че всяко разчитане на информация или други материали, съобщени чрез или публикувани в Услугата, ще бъде на Ваш риск. ФИНАНСИ.bg не носи отговорност за претърпени от Вас вреди или пропуснати ползи, които са настъпили вследствие на несъобразяването Ви с посоченото в настоящия абзац.

B. ФИНАНСИ.bg се стреми да поддържа актуално съдържание, като за целта използва утвърдени експерти и достоверни източници на информация. Въпреки това актуализацията на съдържанието се извършва в разумни срокове, като се отчита технологичното време, необходимо за обработка на информацията, създаването и редактирането на вече създаденото авторско съдържание. Въпреки горното, ФИНАНСИ.bg не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността и безпроблемния достъп до същата. ФИНАНСИ.bg не носи отговорност за грешки или пропуски в платформата, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на платформата и на информацията, съдържаща се в нея.

C. При никакви обстоятелства ФИНАНСИ.bg не носи отговорност за вреди на стойност, по-голяма от платената от Потребителя абонаментна такса, независимо дали Потребителят е уведомил ФИНАНСИ.bg за възможността от настъпването на такива вреди.

Прекратяване на договора

A. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между нас се прекратява и при наличие на някоя от следните хипотези:

 1. Преустановяване на дейността на ФИНАНСИ.bg, за което Вие ще бъдете уведомен по имейл най-малко три месеца предварително;
 2. Прекратяване на поддръжката на интернет платформата, за което Вие ще бъде уведомен по имейл най-малко три месеца предварително;
 3. По взаимно съгласие между нас, чрез уведомяване по имейл и получено писмено потвърждение от другата страна;
 4. Други, предвидени в закона случаи.

B. При прекратяване на договора между нас ФИНАНСИ.bg има право без предизвестие да преустанови предоставяните Ви услуги, да спре достъпа Ви до сайта и да изтрие профила Ви, ако такъв е регистриран.

Заключителни разпоредби

Промяна на Общите условия

Ние си запазваме правото да променим настоящите Условия по всяко време. Актуализираните версии на Условията ще се появят на този сайт и влизат в сила веднага. Вие носите отговорност за редовното преглеждане на Условията. Постоянното използване на този сайт след каквито и да било такива промени представлява Вашето съгласие за такива промени.

Съгласие за получаване на известия

Вие се съгласявате, че ФИНАНСИ.bg може да Ви предоставя известия, включително тези относно промените в Условията, по имейл, обикновена поща или публикации в Услугите.

Цялото споразумение

Тези Общи условия представляват цялото споразумение между Вас и ФИНАНСИ.bg и уреждат използването на Услугата, замествайки всички предходни споразумения между Вас и ФИНАНСИ.bg по отношение на Услугата. В случай че някоя от клаузите на Общите условия бъде обявена за нищожна, невалидна или неприложима изцяло или отчасти, по силата на законова разпоредба или нормативен, административен или съдебен акт, тази клауза няма да се прилага, без това да засяга приложимостта на останалата част от Общите условия.

Приложимо право

Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, породени от тези Общи условия - договор или отнасящи се до тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Последна актуализация на Общите условия

Настоящите Общи условия на БулМар Пъблишинг ЕООД относно Интернет Платформата ФИНАНСИ.bg се прилагат, считано от 18.10.2022 г.