Класации на Компании

Класация по приходи от продажби за България

По области:

Област Благоевград:

Класация по приходи от продажби за област Благоевград

Община Банско:

Класация по приходи от продажби за община Банско

Община Белица:

Класация по приходи от продажби за община Белица

Община Благоевград:

Класация по приходи от продажби за община Благоевград

Община Гоце Делчев:

Класация по приходи от продажби за община Гоце Делчев

Община Гърмен:

Класация по приходи от продажби за община Гърмен

Община Кресна:

Класация по приходи от продажби за община Кресна

Община Петрич:

Класация по приходи от продажби за община Петрич

Община Разлог:

Класация по приходи от продажби за община Разлог

Община Сандански:

Класация по приходи от продажби за община Сандански

Община Сатовча:

Класация по приходи от продажби за община Сатовча

Община Симитли:

Класация по приходи от продажби за община Симитли

Община Струмяни:

Класация по приходи от продажби за община Струмяни

Община Хаджидимово:

Класация по приходи от продажби за община Хаджидимово

Община Якоруда:

Класация по приходи от продажби за община Якоруда

Област Бургас:

Класация по приходи от продажби за област Бургас

Община Айтос:

Класация по приходи от продажби за община Айтос

Община Бургас:

Класация по приходи от продажби за община Бургас

Община Камено:

Класация по приходи от продажби за община Камено

Община Карнобат:

Класация по приходи от продажби за община Карнобат

Община Малко Търново:

Класация по приходи от продажби за община Малко Търново

Община Несебър:

Класация по приходи от продажби за община Несебър

Община Поморие:

Класация по приходи от продажби за община Поморие

Община Приморско:

Класация по приходи от продажби за община Приморско

Община Руен:

Класация по приходи от продажби за община Руен

Община Созопол:

Класация по приходи от продажби за община Созопол

Община Средец:

Класация по приходи от продажби за община Средец

Община Сунгурларе:

Класация по приходи от продажби за община Сунгурларе

Община Царево:

Класация по приходи от продажби за община Царево

Област Варна:

Класация по приходи от продажби за област Варна

Област Велико Търново:

Класация по приходи от продажби за област Велико Търново

Област Видин:

Класация по приходи от продажби за област Видин

Област Враца:

Класация по приходи от продажби за област Враца

Област Габрово:

Класация по приходи от продажби за област Габрово

Област Добрич:

Класация по приходи от продажби за област Добрич

Област Кърджали:

Класация по приходи от продажби за област Кърджали

Област Кюстендил:

Класация по приходи от продажби за област Кюстендил

Област Ловеч:

Класация по приходи от продажби за област Ловеч

Област Монтана:

Класация по приходи от продажби за област Монтана

Област Пазарджик:

Класация по приходи от продажби за област Пазарджик

Област Перник:

Класация по приходи от продажби за област Перник

Област Плевен:

Класация по приходи от продажби за област Плевен

Област Пловдив:

Класация по приходи от продажби за област Пловдив

Община Асеновград:

Класация по приходи от продажби за община Асеновград

Община Брезово:

Класация по приходи от продажби за община Брезово

Община Калояново:

Класация по приходи от продажби за община Калояново

Община Карлово:

Класация по приходи от продажби за община Карлово

Община Кричим:

Класация по приходи от продажби за община Кричим

Община Куклен:

Класация по приходи от продажби за община Куклен

Община Лъки:

Класация по приходи от продажби за община Лъки

Община Марица:

Класация по приходи от продажби за община Марица

Община Перущица:

Класация по приходи от продажби за община Перущица

Община Пловдив:

Класация по приходи от продажби за община Пловдив

Община Първомай:

Класация по приходи от продажби за община Първомай

Община Раковски:

Класация по приходи от продажби за община Раковски

Община Родопи:

Класация по приходи от продажби за община Родопи

Община Садово:

Класация по приходи от продажби за община Садово

Община Сопот:

Класация по приходи от продажби за община Сопот

Община Стамболийски:

Класация по приходи от продажби за община Стамболийски

Община Съединение:

Класация по приходи от продажби за община Съединение

Община Хисаря:

Класация по приходи от продажби за община Хисаря

Област Разград:

Класация по приходи от продажби за област Разград

Област Русе:

Класация по приходи от продажби за област Русе

Област Силистра:

Класация по приходи от продажби за област Силистра

Област Сливен:

Класация по приходи от продажби за област Сливен

Област Смолян:

Класация по приходи от продажби за област Смолян

Област София:

Класация по приходи от продажби за област София

Община Антон:

Класация по приходи от продажби за община Антон

Община Божурище:

Класация по приходи от продажби за община Божурище

Община Ботевград:

Класация по приходи от продажби за община Ботевград

Община Годеч:

Класация по приходи от продажби за община Годеч

Община Горна Малина:

Класация по приходи от продажби за община Горна Малина

Община Долна баня:

Класация по приходи от продажби за община Долна баня

Община Драгоман:

Класация по приходи от продажби за община Драгоман

Община Елин Пелин:

Класация по приходи от продажби за община Елин Пелин

Община Етрополе:

Класация по приходи от продажби за община Етрополе

Община Златица:

Класация по приходи от продажби за община Златица

Община Ихтиман:

Класация по приходи от продажби за община Ихтиман

Община Копривщица:

Класация по приходи от продажби за община Копривщица

Община Костенец:

Класация по приходи от продажби за община Костенец

Община Костинброд:

Класация по приходи от продажби за община Костинброд

Община Мирково:

Класация по приходи от продажби за община Мирково

Община Пирдоп:

Класация по приходи от продажби за община Пирдоп

Община Правец:

Класация по приходи от продажби за община Правец

Община Самоков:

Класация по приходи от продажби за община Самоков

Община Своге:

Класация по приходи от продажби за община Своге

Община Сливница:

Класация по приходи от продажби за община Сливница

Община Чавдар:

Класация по приходи от продажби за община Чавдар

Община Челопеч:

Класация по приходи от продажби за община Челопеч

Област София (столица):

Класация по приходи от продажби за област София (столица)

Област Стара Загора:

Класация по приходи от продажби за област Стара Загора

Област Търговище:

Класация по приходи от продажби за област Търговище

Област Хасково:

Класация по приходи от продажби за област Хасково

Област Шумен:

Класация по приходи от продажби за област Шумен

Област Ямбол:

Класация по приходи от продажби за област Ямбол

По Код на Икономическа Дейност (КИД):

А - Селско, Горско и Рибно Стопанство

Класация по приходи от продажби за КИД А

0100 - Растениевъдство, Животновъдство и Лов; Спомагателни Дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 0100

0110 - Отглеждане на едногодишни растения

Класация по приходи от продажби за КИД 0110

0111 - Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена

Класация по приходи от продажби за КИД 0111

0113 - Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови

Класация по приходи от продажби за КИД 0113

0116 - Отглеждане на влакнодайни растения

Класация по приходи от продажби за КИД 0116

0119 - Отглеждане на други едногодишни растения

Класация по приходи от продажби за КИД 0119

0120 - Отглеждане на многогодишни насаждения

Класация по приходи от продажби за КИД 0120

0124 - Отглеждане на семкови и костилкови плодове

Класация по приходи от продажби за КИД 0124

0125 - Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове

Класация по приходи от продажби за КИД 0125

0128 - Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения

Класация по приходи от продажби за КИД 0128

0129 - Отглеждане на други многогодишни насаждения

Класация по приходи от продажби за КИД 0129

0130 - Дейности на разсадници без горските

Класация по приходи от продажби за КИД 0130

0140 - Животновъдство

Класация по приходи от продажби за КИД 0140

0141 - Отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление

Класация по приходи от продажби за КИД 0141

0142 - Отглеждане на едър рогат добитък с друго направление

Класация по приходи от продажби за КИД 0142

0143 - Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри

Класация по приходи от продажби за КИД 0143

0145 - Отглеждане на дребен рогат добитък

Класация по приходи от продажби за КИД 0145

0147 - Отглеждане на домашни птици

Класация по приходи от продажби за КИД 0147

0149 - Отглеждане на други животни

Класация по приходи от продажби за КИД 0149

0150 - Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

Класация по приходи от продажби за КИД 0150

0160 - Спомагателни дейности в селското стопанство

Класация по приходи от продажби за КИД 0160

0161 - Спомагателни дейности в растениевъдството

Класация по приходи от продажби за КИД 0161

0162 - Спомагателни дейности в животновъдството

Класация по приходи от продажби за КИД 0162

0163 - Дейности след прибиране на реколтата

Класация по приходи от продажби за КИД 0163

0164 - Обработка на семена за посев

Класация по приходи от продажби за КИД 0164

0170 - Лов и спомагателни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 0170

0200 - Горско Стопанство

0210 - Възпроизводство на гори

0220 - Дърводобив

0230 - Събиране на диворастящи и недървесни продукти

0240 - Спомагателни дейности в горското стопанство

0300 - Рибно Стопанство

0310 - Риболов

0311 - Океански и морски риболов

0312 - Сладководен риболов

0320 - Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми

0321 - Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни

0322 - Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни

B - Добивна Промишленост

Класация по приходи от продажби за КИД B

0500 - Добив на въглища

Класация по приходи от продажби за КИД 0500

0600 - Добив на нефт и природен газ

Класация по приходи от продажби за КИД 0600

0700 - Добив на метални руди

Класация по приходи от продажби за КИД 0700

0800 - Добив на неметални материали и суровини

Класация по приходи от продажби за КИД 0800

0810 - Добив на скални материали, пясък и глина

Класация по приходи от продажби за КИД 0810

0811 - Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

Класация по приходи от продажби за КИД 0811

0812 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

Класация по приходи от продажби за КИД 0812

0890 - Добив на други неметални материали и суровини

Класация по приходи от продажби за КИД 0890

0900 - Спомагателни дейности в добива

Класация по приходи от продажби за КИД 0900

C - Преработваща Промишленост

Класация по приходи от продажби за КИД C

1000 - Производство на хранителни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 1000

1010 - Производство и преработка на месо; производство на месни продукти без готови ястия

Класация по приходи от продажби за КИД 1010

1011 - Производство и преработка на месо без месо от домашни птици

Класация по приходи от продажби за КИД 1011

1012 - Производство и преработка на месо от домашни птици

Класация по приходи от продажби за КИД 1012

1013 - Производство на месни продукти без готови ястия

Класация по приходи от продажби за КИД 1013

1020 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни без готови ястия

Класация по приходи от продажби за КИД 1020

1030 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци без готови ястия

Класация по приходи от продажби за КИД 1030

1040 - Производство на растителни и животински масла и мазнини

Класация по приходи от продажби за КИД 1040

1050 - Производство на мляко и млечни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 1050

1051 - Производство на мляко и млечни продукти без сладолед

Класация по приходи от продажби за КИД 1051

1052 - Производство на сладолед

Класация по приходи от продажби за КИД 1052

1060 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 1060

1070 - Производство на хлебни и тестени изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 1070

1080 - Производство на други хранителни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 1080

1082 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 1082

1083 - Преработка на кафе и чай

Класация по приходи от продажби за КИД 1083

1084 - Производство на хранителни подправки и овкусители

Класация по приходи от продажби за КИД 1084

1085 - Производство на готови ястия

Класация по приходи от продажби за КИД 1085

1086 - Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

Класация по приходи от продажби за КИД 1086

1089 - Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 1089

1090 - Производство на готови храни за животни

Класация по приходи от продажби за КИД 1090

1100 - Производство на напитки

Класация по приходи от продажби за КИД 1100

1101 - Производство на спиртни напитки

Класация по приходи от продажби за КИД 1101

1102 - Производство на вина от грозде

Класация по приходи от продажби за КИД 1102

1105 - Производство на пиво

Класация по приходи от продажби за КИД 1105

1107 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

Класация по приходи от продажби за КИД 1107

1200 - Производство на тютюневи изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 1200

1300 - Производство на текстил и изделия от текстил без облекло

Класация по приходи от продажби за КИД 1300

1310 - Подготовка и предене на текстилни влакна

Класация по приходи от продажби за КИД 1310

1320 - Производство на тъкани

Класация по приходи от продажби за КИД 1320

1330 - Облагородяване на прежди, платове и облекло

Класация по приходи от продажби за КИД 1330

1390 - Производство на други текстилни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 1390

1391 - Производство на плетени платове

Класация по приходи от продажби за КИД 1391

1392 - Производство на конфекционирани текстилни изделия без облекло

Класация по приходи от продажби за КИД 1392

1393 - Производство на килими и текстилни подови настилки

Класация по приходи от продажби за КИД 1393

1394 - Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

Класация по приходи от продажби за КИД 1394

1395 - Производство на нетъкани текстилни изделия без облекло

Класация по приходи от продажби за КИД 1395

1396 - Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

Класация по приходи от продажби за КИД 1396

1399 - Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 1399

1400 - Производство на облекло

Класация по приходи от продажби за КИД 1400

1410 - Производство на облекло без кожухарско

Класация по приходи от продажби за КИД 1410

1412 - Производство на работно облекло

Класация по приходи от продажби за КИД 1412

1413 - Производство на горно облекло без работно

Класация по приходи от продажби за КИД 1413

1414 - Производство на долно облекло

Класация по приходи от продажби за КИД 1414

1419 - Производство на друго облекло и допълнения за облекло

Класация по приходи от продажби за КИД 1419

1430 - Производство на други трикотажни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 1430

1431 - Производство на чорапи и чорапогащи

Класация по приходи от продажби за КИД 1431

1439 - Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 1439

1500 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

Класация по приходи от продажби за КИД 1500

1510 - Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 1510

1520 - Производство на обувки

Класация по приходи от продажби за КИД 1520

1600 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

Класация по приходи от продажби за КИД 1600

1610 - Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

Класация по приходи от продажби за КИД 1610

1620 - Производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене

Класация по приходи от продажби за КИД 1620

1621 - Производство на фурнир и дървесни плочи

Класация по приходи от продажби за КИД 1621

1623 - Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

Класация по приходи от продажби за КИД 1623

1624 - Производство на опаковки от дървен материал

Класация по приходи от продажби за КИД 1624

1629 - Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

Класация по приходи от продажби за КИД 1629

1700 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

Класация по приходи от продажби за КИД 1700

1710 - Производство на влакнести полуфабрикати, хартия и картон

Класация по приходи от продажби за КИД 1710

1720 - Производство на изделия от хартия и картон

Класация по приходи от продажби за КИД 1720

1721 - Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

Класация по приходи от продажби за КИД 1721

1722 - Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон

Класация по приходи от продажби за КИД 1722

1723 - Производство на канцеларски материали от хартия и картон

Класация по приходи от продажби за КИД 1723

1729 - Производство на други изделия от хартия и картон

Класация по приходи от продажби за КИД 1729

1800 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

Класация по приходи от продажби за КИД 1800

1810 - Печатна дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 1810

1812 - Печатане на други издания и печатни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 1812

1813 - Предпечатна подготовка

Класация по приходи от продажби за КИД 1813

1814 - Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

Класация по приходи от продажби за КИД 1814

1820 - Възпроизвеждане на записани носители

Класация по приходи от продажби за КИД 1820

1900 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Класация по приходи от продажби за КИД 1900

2000 - Производство на химични продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 2000

2010 - Производство на основни химични вещества

Класация по приходи от продажби за КИД 2010

2011 - Производство на промишлени газове

Класация по приходи от продажби за КИД 2011

2013 - Производство на други основни неорганични химични вещества

Класация по приходи от продажби за КИД 2013

2014 - Производство на други основни органични химични вещества

Класация по приходи от продажби за КИД 2014

2015 - Производство на азотни съединения и торове

Класация по приходи от продажби за КИД 2015

2016 - Производство на полимери в първични форми

Класация по приходи от продажби за КИД 2016

2020 - Производство на пестициди и други агрохимикали

Класация по приходи от продажби за КИД 2020

2030 - Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

Класация по приходи от продажби за КИД 2030

2040 - Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати

Класация по приходи от продажби за КИД 2040

2041 - Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

Класация по приходи от продажби за КИД 2041

2042 - Производство на парфюми и тоалетни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 2042

2050 - Производство на други химични продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 2050

2051 - Производство на експлозиви

Класация по приходи от продажби за КИД 2051

2052 - Производство на лепила

Класация по приходи от продажби за КИД 2052

2053 - Производство на етерични масла

Класация по приходи от продажби за КИД 2053

2059 - Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 2059

2060 - Производство на изкуствени и синтетични влакна

Класация по приходи от продажби за КИД 2060

2100 - Производство на лекарствени вещества и продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 2100

2200 - Производство на изделия от каучук и пластмаси

Класация по приходи от продажби за КИД 2200

2210 - Производство на изделия от каучук

Класация по приходи от продажби за КИД 2210

2220 - Производство на изделия от пластмаси

Класация по приходи от продажби за КИД 2220

2221 - Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси

Класация по приходи от продажби за КИД 2221

2222 - Производство на опаковки от пластмаси

Класация по приходи от продажби за КИД 2222

2223 - Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството

Класация по приходи от продажби за КИД 2223

2229 - Производство на други изделия от пластмаси

Класация по приходи от продажби за КИД 2229

2300 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини

Класация по приходи от продажби за КИД 2300

2310 - Производство на стъкло и изделия от стъкло

Класация по приходи от продажби за КИД 2310

2312 - Формуване и обработване на плоско стъкло

Класация по приходи от продажби за КИД 2312

2313 - Производство на опаковки и домакинско стъкло

Класация по приходи от продажби за КИД 2313

2320 - Производство на огнеупорни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 2320

2330 - Производство на керамични изделия за строителството

Класация по приходи от продажби за КИД 2330

2331 - Производство на керамични плочки

Класация по приходи от продажби за КИД 2331

2332 - Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството

Класация по приходи от продажби за КИД 2332

2340 - Производство на други порцеланови и керамични изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 2340

2350 - Производство на цимент, вар и гипс

Класация по приходи от продажби за КИД 2350

2360 - Производство на изделия от бетон, гипс и цимент

Класация по приходи от продажби за КИД 2360

2361 - Производство на изделия от бетон за строителството

Класация по приходи от продажби за КИД 2361

2363 - Производство на готови бетонови смеси

Класация по приходи от продажби за КИД 2363

2365 - Производство на влакнесто-циментови изделия

2370 - Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

Класация по приходи от продажби за КИД 2370

2390 - Производство на изделия от други неметални минерали

Класация по приходи от продажби за КИД 2390

2391 - Производство на абразивни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 2391

2399 - Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 2399

2400 - Производство на основни метали

Класация по приходи от продажби за КИД 2400

2410 - Производство на чугун, стомана и феросплави

Класация по приходи от продажби за КИД 2410

2420 - Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

Класация по приходи от продажби за КИД 2420

2430 - Производство на други продукти при първичната преработка на стомана

Класация по приходи от продажби за КИД 2430

2433 - Студено формуване или прегъване на продукти от стомана

Класация по приходи от продажби за КИД 2433

2434 - Студено изтегляне на тел

Класация по приходи от продажби за КИД 2434

2440 - Производство на основни благородни и други цветни метали

Класация по приходи от продажби за КИД 2440

2442 - Производство на алуминий

Класация по приходи от продажби за КИД 2442

2443 - Производство на олово, цинк, калай

Класация по приходи от продажби за КИД 2443

2450 - Леене на метали

Класация по приходи от продажби за КИД 2450

2500 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Класация по приходи от продажби за КИД 2500

2510 - Производство на метални изделия за строителството

Класация по приходи от продажби за КИД 2510

2511 - Производство на метални конструкции и части от тях

Класация по приходи от продажби за КИД 2511

2512 - Производство на метална дограма

Класация по приходи от продажби за КИД 2512

2520 - Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване; производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

Класация по приходи от продажби за КИД 2520

2530 - Производство на парни котли, без котли за централно отопление

Класация по приходи от продажби за КИД 2530

2540 - Производство на въоръжение и боеприпаси

Класация по приходи от продажби за КИД 2540

2550 - Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

Класация по приходи от продажби за КИД 2550

2560 - Друго металообработване

Класация по приходи от продажби за КИД 2560

2561 - Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал

Класация по приходи от продажби за КИД 2561

2562 - Механично обработване на метал

Класация по приходи от продажби за КИД 2562

2570 - Производство на кухненски прибори, инструменти и железария

Класация по приходи от продажби за КИД 2570

2571 - Производство на кухненски прибори и ножарски изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 2571

2572 - Производство на строителен и мебелен обков

Класация по приходи от продажби за КИД 2572

2573 - Производство на сечива и инструменти за ръчна работа

Класация по приходи от продажби за КИД 2573

2590 - Производство на други метални изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 2590

2592 - Производство на леки опаковки от метал

Класация по приходи от продажби за КИД 2592

2593 - Производство на изделия от тел, вериги и пружини

Класация по приходи от продажби за КИД 2593

2594 - Производство на свързващи елементи

Класация по приходи от продажби за КИД 2594

2599 - Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 2599

2600 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 2600

2610 - Производство на електронни елементи и печатни платки

Класация по приходи от продажби за КИД 2610

2611 - Производство на електронни елементи

Класация по приходи от продажби за КИД 2611

2612 - Производство на монтирани печатни платки

Класация по приходи от продажби за КИД 2612

2620 - Производство на компютърна техника

Класация по приходи от продажби за КИД 2620

2630 - Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

Класация по приходи от продажби за КИД 2630

2640 - Производство на битова електроника

Класация по приходи от продажби за КИД 2640

2650 - Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници

Класация по приходи от продажби за КИД 2650

2660 - Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

Класация по приходи от продажби за КИД 2660

2670 - Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

Класация по приходи от продажби за КИД 2670

2680 - Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

Класация по приходи от продажби за КИД 2680

2700 - Производство на електрически съоръжения

Класация по приходи от продажби за КИД 2700

2710 - Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

Класация по приходи от продажби за КИД 2710

2711 - Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори

Класация по приходи от продажби за КИД 2711

2712 - Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

Класация по приходи от продажби за КИД 2712

2720 - Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

Класация по приходи от продажби за КИД 2720

2730 - Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 2730

2732 - Производство на други електрически и електронни проводници и кабели

Класация по приходи от продажби за КИД 2732

2733 - Производство на електроинсталационни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 2733

2740 - Производство на лампи и осветители

Класация по приходи от продажби за КИД 2740

2750 - Производство на битови уреди

Класация по приходи от продажби за КИД 2750

2751 - Производство на битови електроуреди

Класация по приходи от продажби за КИД 2751

2752 - Производство на неелектрически битови уреди

Класация по приходи от продажби за КИД 2752

2790 - Производство на други електрически съоръжения

Класация по приходи от продажби за КИД 2790

2800 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

Класация по приходи от продажби за КИД 2800

2810 - Производство на машини с общо предназначение

Класация по приходи от продажби за КИД 2810

2811 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

Класация по приходи от продажби за КИД 2811

2812 - Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

Класация по приходи от продажби за КИД 2812

2813 - Производство на други помпи и компресори

Класация по приходи от продажби за КИД 2813

2814 - Производство на арматурни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 2814

2815 - Производство на лагери, предавки и съединители

Класация по приходи от продажби за КИД 2815

2820 - Производство на други машини с общо предназначение

Класация по приходи от продажби за КИД 2820

2821 - Производство на пещи и горелки

Класация по приходи от продажби за КИД 2821

2822 - Производство на подемно-транспортни машини

Класация по приходи от продажби за КИД 2822

2823 - Производство на офис техника, без компютърната

Класация по приходи от продажби за КИД 2823

2825 - Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

Класация по приходи от продажби за КИД 2825

2829 - Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 2829

2830 - Производство на машини за селското и горското стопанство

Класация по приходи от продажби за КИД 2830

2840 - Производство на обработващи машини

Класация по приходи от продажби за КИД 2840

2841 - Производство на машини за обработка на метал

Класация по приходи от продажби за КИД 2841

2849 - Производство на други обработващи машини

Класация по приходи от продажби за КИД 2849

2890 - Производство на други машини със специално предназначение

Класация по приходи от продажби за КИД 2890

2891 - Производство на машини и оборудване за металургията и леярството

Класация по приходи от продажби за КИД 2891

2892 - Производство на машини за добива и строителството

Класация по приходи от продажби за КИД 2892

2893 - Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

Класация по приходи от продажби за КИД 2893

2896 - Производство на машини за каучук или пластмаси

Класация по приходи от продажби за КИД 2896

2899 - Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 2899

2900 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Класация по приходи от продажби за КИД 2900

2910 - Производство на автомобили и техните двигатели

Класация по приходи от продажби за КИД 2910

2920 - Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета

Класация по приходи от продажби за КИД 2920

2930 - Производство на части и принадлежности за автомобили

2931 - Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили

Класация по приходи от продажби за КИД 2931

2932 - Производство на други части и принадлежности за автомобили

Класация по приходи от продажби за КИД 2932

3000 - Производство на превозни средства, без автомобили

Класация по приходи от продажби за КИД 3000

3010 - Строителство на плавателни съдове

Класация по приходи от продажби за КИД 3010

3020 - Производство на локомотиви, мотриси и вагони

Класация по приходи от продажби за КИД 3020

3030 - Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

Класация по приходи от продажби за КИД 3030

3090 - Производство на други превозни средства

Класация по приходи от продажби за КИД 3090

3091 - Производство на мотоциклети и техните двигатели

Класация по приходи от продажби за КИД 3091

3092 - Производство на велосипеди и инвалидни колички

Класация по приходи от продажби за КИД 3092

3100 - Производство на мебели

Класация по приходи от продажби за КИД 3100

3101 - Производство на мебели за офиси и магазини

Класация по приходи от продажби за КИД 3101

3102 - Производство на кухненски мебели

Класация по приходи от продажби за КИД 3102

3103 - Производство на матраци и дюшеци

Класация по приходи от продажби за КИД 3103

3109 - Производство на други мебели

Класация по приходи от продажби за КИД 3109

3200 - Производство, некласифицирано другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 3200

3210 - Производство на бижута и подобни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 3210

3220 - Производство на музикални инструменти

Класация по приходи от продажби за КИД 3220

3230 - Производство на спортни стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 3230

3240 - Производство на игри и детски играчки

Класация по приходи от продажби за КИД 3240

3250 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

Класация по приходи от продажби за КИД 3250

3290 - Разнообразни производства, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 3290

3300 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Класация по приходи от продажби за КИД 3300

3310 - Ремонт на метални изделия, машини и оборудване

Класация по приходи от продажби за КИД 3310

3311 - Ремонт на метални изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 3311

3312 - Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

Класация по приходи от продажби за КИД 3312

3313 - Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати

Класация по приходи от продажби за КИД 3313

3314 - Ремонт на електрически съоръжения

Класация по приходи от продажби за КИД 3314

3315 - Ремонт и поддържане на плавателни съдове

Класация по приходи от продажби за КИД 3315

3316 - Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

Класация по приходи от продажби за КИД 3316

3317 - Ремонт и поддържане на други превозни средства

Класация по приходи от продажби за КИД 3317

3320 - Инсталиране на машини и оборудване

Класация по приходи от продажби за КИД 3320

D - Производство и Разпределение на Електрическа и Топлинна Енергия и на Газообразни Горива

Класация по приходи от продажби за КИД D

3500 - Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Класация по приходи от продажби за КИД 3500

3510 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

Класация по приходи от продажби за КИД 3510

3511 - Производство на електрическа енергия

Класация по приходи от продажби за КИД 3511

3512 - Пренос на електрическа енергия

Класация по приходи от продажби за КИД 3512

3513 - Разпределение на електрическа енергия

Класация по приходи от продажби за КИД 3513

3514 - Търговия с електрическа енергия

Класация по приходи от продажби за КИД 3514

3520 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи

Класация по приходи от продажби за КИД 3520

3522 - Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи

Класация по приходи от продажби за КИД 3522

3523 - Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи

Класация по приходи от продажби за КИД 3523

3530 - Производство и разпределение на топлинна енергия

Класация по приходи от продажби за КИД 3530

E - Доставяне на Води; Канализационни Услуги, Управление на Отпадъци и Възстановяване

Класация по приходи от продажби за КИД E

3600 - Събиране, пречистване и доставяне на води

Класация по приходи от продажби за КИД 3600

3700 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Класация по приходи от продажби за КИД 3700

3800 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Класация по приходи от продажби за КИД 3800

3810 - Събиране на отпадъци

Класация по приходи от продажби за КИД 3810

3811 - Събиране на неопасни отпадъци

Класация по приходи от продажби за КИД 3811

3812 - Събиране на опасни отпадъци

Класация по приходи от продажби за КИД 3812

3820 - Обработване и обезвреждане на отпадъци

Класация по приходи от продажби за КИД 3820

3821 - Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Класация по приходи от продажби за КИД 3821

3822 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

Класация по приходи от продажби за КИД 3822

3830 - Рециклиране на материали

Класация по приходи от продажби за КИД 3830

3831 - Разкомплектоване на отпадъци

Класация по приходи от продажби за КИД 3831

3832 - Рециклиране на сортирани отпадъци

Класация по приходи от продажби за КИД 3832

3900 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Класация по приходи от продажби за КИД 3900

F - Строителство

Класация по приходи от продажби за КИД F

4100 - Строителство на сгради

Класация по приходи от продажби за КИД 4100

4110 - Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради

Класация по приходи от продажби за КИД 4110

4120 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради

Класация по приходи от продажби за КИД 4120

4200 - Строителство на съоръжения

Класация по приходи от продажби за КИД 4200

4210 - Строителство на пътища, вкл. релсови

Класация по приходи от продажби за КИД 4210

4220 - Строителство на преносни и разпределителни проводи и мрежи

Класация по приходи от продажби за КИД 4220

4222 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

Класация по приходи от продажби за КИД 4222

4290 - Строителство на други съоръжения

Класация по приходи от продажби за КИД 4290

4291 - Строителство на хидротехнически съоръжения

Класация по приходи от продажби за КИД 4291

4299 - Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 4299

4300 - Специализирани строителни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 4300

4310 - Разчистване и подготовка на строителната площадка

Класация по приходи от продажби за КИД 4310

4320 - Изграждане на инсталации

Класация по приходи от продажби за КИД 4320

4321 - Изграждане на електрически инсталации

Класация по приходи от продажби за КИД 4321

4322 - Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации

Класация по приходи от продажби за КИД 4322

4329 - Изграждане на други инсталации

Класация по приходи от продажби за КИД 4329

4330 - Довършителни строителни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 4330

4332 - Монтаж на дограма и дърводелски работи

Класация по приходи от продажби за КИД 4332

4333 - Полагане на облицовки и настилки

Класация по приходи от продажби за КИД 4333

4334 - Боядисване и стъклопоставяне

Класация по приходи от продажби за КИД 4334

4339 - Други довършителни строителни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 4339

4390 - Други специализирани строителни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 4390

4399 - Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 4399

G - Търговия; Ремонт на Автомобили и Мотоциклети

Класация по приходи от продажби за КИД G

4500 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

Класация по приходи от продажби за КИД 4500

4510 - Търговия с автомобили

Класация по приходи от продажби за КИД 4510

4511 - Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т

Класация по приходи от продажби за КИД 4511

4519 - Търговия с други автомобили над 3.5 т

Класация по приходи от продажби за КИД 4519

4520 - Техническо обслужване и ремонт на автомобили

Класация по приходи от продажби за КИД 4520

4530 - Търговия с части и принадлежности за автомобили

Класация по приходи от продажби за КИД 4530

4531 - Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили

Класация по приходи от продажби за КИД 4531

4532 - Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили

Класация по приходи от продажби за КИД 4532

4540 - Търговия с мотоциклети и с части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети

Класация по приходи от продажби за КИД 4540

4600 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

Класация по приходи от продажби за КИД 4600

4610 - Търговия на едро чрез посредничество

Класация по приходи от продажби за КИД 4610

4620 - Tърговия на едро със селскостопански суровини и живи животни

Класация по приходи от продажби за КИД 4620

4621 - Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн

Класация по приходи от продажби за КИД 4621

4622 - Търговия на едро с цветя и растения

Класация по приходи от продажби за КИД 4622

4623 - Търговия на едро с живи животни

Класация по приходи от продажби за КИД 4623

4624 - Търговия на едро със сурови и обработени кожи

Класация по приходи от продажби за КИД 4624

4630 - Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 4630

4631 - Търговия на едро с плодове и зеленчуци

Класация по приходи от продажби за КИД 4631

4632 - Търговия на едро с месо и месни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 4632

4633 - Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини

Класация по приходи от продажби за КИД 4633

4634 - Търговия на едро с напитки

Класация по приходи от продажби за КИД 4634

4635 - Търговия на едро с тютюневи изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 4635

4636 - Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 4636

4637 - Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки

Класация по приходи от продажби за КИД 4637

4638 - Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4638

4639 - Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 4639

4640 - Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4640

4641 - Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4641

4642 - Търговия на едро с облекло и обувки

Класация по приходи от продажби за КИД 4642

4643 - Търговия на едро с битова електроника и електроуреди

Класация по приходи от продажби за КИД 4643

4644 - Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати

Класация по приходи от продажби за КИД 4644

4645 - Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4645

4646 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура

Класация по приходи от продажби за КИД 4646

4647 - Търговия на едро с мебели, килими и осветители

Класация по приходи от продажби за КИД 4647

4648 - Търговия на едро с часовници и бижутерия

Класация по приходи от продажби за КИД 4648

4649 - Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4649

4650 - Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника

Класация по приходи от продажби за КИД 4650

4651 - Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 4651

4652 - Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника

Класация по приходи от продажби за КИД 4652

4660 - Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях

Класация по приходи от продажби за КИД 4660

4661 - Търговия на едро с машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях

Класация по приходи от продажби за КИД 4661

4662 - Търговия на едро с обработващи машини и части за тях

Класация по приходи от продажби за КИД 4662

4663 - Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях

Класация по приходи от продажби за КИД 4663

4664 - Търговия на едро с машини за производство на текстил, облекло и кожени изделия и части за тях

Класация по приходи от продажби за КИД 4664

4665 - Търговия на едро с офис мебели

Класация по приходи от продажби за КИД 4665

4666 - Търговия на едро с друга офис техника, без компютри

Класация по приходи от продажби за КИД 4666

4669 - Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях

Класация по приходи от продажби за КИД 4669

4670 - Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап

Класация по приходи от продажби за КИД 4670

4671 - Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 4671

4672 - Търговия на едро с метали и руди

Класация по приходи от продажби за КИД 4672

4673 - Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване

Класация по приходи от продажби за КИД 4673

4674 - Търговия на едро с железария и арматурни изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 4674

4675 - Търговия на едро с химични вещества и продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 4675

4676 - Специализирана търговия на едро с други междинни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 4676

4677 - Търговия на едро с отпадъци и скрап

Класация по приходи от продажби за КИД 4677

4690 - Неспециализирана търговия на едро

Класация по приходи от продажби за КИД 4690

4700 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

Класация по приходи от продажби за КИД 4700

4710 - Търговия на дребно в неспециализирани магазини

Класация по приходи от продажби за КИД 4710

4711 - Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 4711

4719 - Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4719

4720 - Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 4720

4721 - Търговия на дребно с плодове и зеленчуци

Класация по приходи от продажби за КИД 4721

4722 - Търговия на дребно с месо и месни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 4722

4723 - Търговия на дребно с риба и други морски храни

Класация по приходи от продажби за КИД 4723

4724 - Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 4724

4725 - Търговия на дребно с напитки

Класация по приходи от продажби за КИД 4725

4726 - Търговия на дребно с тютюневи изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 4726

4729 - Търговия на дребно с други хранителни стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4729

4730 - Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали

Класация по приходи от продажби за КИД 4730

4740 - Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника

Класация по приходи от продажби за КИД 4740

4741 - Търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 4741

4742 - Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения

Класация по приходи от продажби за КИД 4742

4743 - Търговия на дребно с битова електроника

Класация по приходи от продажби за КИД 4743

4750 - Търговия на дребно в специализирани магазини с текстил, железария, стоки за обзавеждане и битови електроуреди

Класация по приходи от продажби за КИД 4750

4751 - Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4751

4752 - Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло

Класация по приходи от продажби за КИД 4752

4754 - Търговия на дребно с битови електроуреди

Класация по приходи от продажби за КИД 4754

4759 - Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 4759

4760 - Търговия на дребно в специализирани магазини със стоки, предназначени за свободното време

Класация по приходи от продажби за КИД 4760

4761 - Търговия на дребно с книги

Класация по приходи от продажби за КИД 4761

4762 - Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4762

4764 - Търговия на дребно със спортни стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4764

4765 - Търговия на дребно с игри и играчки

Класация по приходи от продажби за КИД 4765

4770 - Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4770

4771 - Търговия на дребно с облекло

Класация по приходи от продажби за КИД 4771

4772 - Търговия на дребно с обувки и кожени изделия

Класация по приходи от продажби за КИД 4772

4773 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4773

4774 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4774

4775 - Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности

Класация по приходи от продажби за КИД 4775

4776 - Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях

Класация по приходи от продажби за КИД 4776

4777 - Търговия на дребно с часовници и бижутерия

Класация по приходи от продажби за КИД 4777

4778 - Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 4778

4779 - Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 4779

4780 - Търговия на дребно на открити щандове и пазари

Класация по приходи от продажби за КИД 4780

4790 - Търговия на дребно извън търговски обекти

Класация по приходи от продажби за КИД 4790

4791 - Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет

Класация по приходи от продажби за КИД 4791

4799 - Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 4799

H - Транспорт, Складиране и Пощи

Класация по приходи от продажби за КИД H

4900 - Сухопътен транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 4900

4910 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен

Класация по приходи от продажби за КИД 4910

4920 - Товарен железопътен транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 4920

4930 - Друг пътнически сухопътен транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 4930

4931 - Пътнически градски и крайградски транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 4931

4932 - Пътнически таксиметров транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 4932

4939 - Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 4939

4940 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

Класация по приходи от продажби за КИД 4940

4941 - Товарен автомобилен транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 4941

4942 - Услуги по преместване

Класация по приходи от продажби за КИД 4942

4950 - Тръбопроводен транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 4950

5000 - Воден транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 5000

5010 - Пътнически морски и крайбрежен транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 5010

5020 - Товарен морски и крайбрежен транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 5020

5030 - Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища

Класация по приходи от продажби за КИД 5030

5040 - Товарен транспорт по вътрешни водни пътища

Класация по приходи от продажби за КИД 5040

5100 - Въздушен транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 5100

5110 - Пътнически въздушен транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 5110

5120 - Товарен въздушен транспорт; космически транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 5120

5200 - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

Класация по приходи от продажби за КИД 5200

5210 - Складиране и съхраняване на товари

Класация по приходи от продажби за КИД 5210

5220 - Спомагателни дейности в транспорта

Класация по приходи от продажби за КИД 5220

5221 - Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 5221

5222 - Спомагателни дейности във водния транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 5222

5223 - Спомагателни дейности във въздушния транспорт

Класация по приходи от продажби за КИД 5223

5229 - Други спомагателни дейности в транспорта

Класация по приходи от продажби за КИД 5229

5300 - Пощенски и куриерски дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 5300

I - Хотелиерство и Ресторантьорство

Класация по приходи от продажби за КИД I

5500 - Хотелиерство

Класация по приходи от продажби за КИД 5500

5510 - Хотели и подобни места за настаняване

Класация по приходи от продажби за КИД 5510

5520 - Туристическо и друго краткосрочно настаняване

Класация по приходи от продажби за КИД 5520

5530 - Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили

Класация по приходи от продажби за КИД 5530

5590 - Други места за настаняване

Класация по приходи от продажби за КИД 5590

5600 - Ресторантьорство

Класация по приходи от продажби за КИД 5600

5610 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

Класация по приходи от продажби за КИД 5610

5620 - Приготвяне и доставяне на храна

Класация по приходи от продажби за КИД 5620

5630 - Дейност на питейни заведения

Класация по приходи от продажби за КИД 5630

J - Създаване и Разпространение на Информация и Творчески Продукти; Далекосъобщения

Класация по приходи от продажби за КИД J

5800 - Издателска дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 5800

5810 - Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 5810

5812 - Издаване на указатели, справочници и адресни списъци

Класация по приходи от продажби за КИД 5812

5814 - Издаване на списания и други периодични издания

Класация по приходи от продажби за КИД 5814

5819 - Друга издателска дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 5819

5820 - Издаване на програмни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 5820

5821 - Издаване на компютърни игри

Класация по приходи от продажби за КИД 5821

5829 - Издаване на други програмни продукти

Класация по приходи от продажби за КИД 5829

5900 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

Класация по приходи от продажби за КИД 5900

5910 - Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания

Класация по приходи от продажби за КИД 5910

5911 - Производство на филми и телевизионни предавания

Класация по приходи от продажби за КИД 5911

5912 - Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)

Класация по приходи от продажби за КИД 5912

5913 - Разпространение на филми и телевизионни предавания

Класация по приходи от продажби за КИД 5913

5914 - Прожектиране на филми

Класация по приходи от продажби за КИД 5914

5920 - Звукозаписване и издаване на музика

Класация по приходи от продажби за КИД 5920

6000 - Радио- и телевизионна дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 6000

6010 - Създаване и излъчване на радиопрограми

Класация по приходи от продажби за КИД 6010

6020 - Създаване и излъчване на телевизионни програми

Класация по приходи от продажби за КИД 6020

6100 - Далекосъобщения

Класация по приходи от продажби за КИД 6100

6110 - Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи

Класация по приходи от продажби за КИД 6110

6120 - Далекосъобщителна дейност по безжичен път

Класация по приходи от продажби за КИД 6120

6130 - Спътникова далекосъобщителна дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 6130

6190 - Други далекосъобщителни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 6190

6200 - Дейности в областта на информационните технологии

Класация по приходи от продажби за КИД 6200

6201 - Компютърно програмиране

Класация по приходи от продажби за КИД 6201

6202 - Консултантска дейност по информационни технологии

Класация по приходи от продажби за КИД 6202

6203 - Управление и обслужване на компютърни средства и системи

Класация по приходи от продажби за КИД 6203

6209 - Други дейности в областта на информационните технологии

Класация по приходи от продажби за КИД 6209

6300 - Информационни услуги

Класация по приходи от продажби за КИД 6300

6310 - Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web-портали

Класация по приходи от продажби за КИД 6310

6311 - Обработка на данни, хостинг и подобни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 6311

6390 - Други информационни услуги

Класация по приходи от продажби за КИД 6390

K - Финансови и Застрахователни Дейности

Класация по приходи от продажби за КИД K

6400 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

Класация по приходи от продажби за КИД 6400

6420 - Дейност на холдингови дружества

Класация по приходи от продажби за КИД 6420

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Класация по приходи от продажби за КИД 6430

6490 - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

Класация по приходи от продажби за КИД 6490

6492 - Други форми на предоставяне на кредит

Класация по приходи от продажби за КИД 6492

6499 - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 6499

6600 - Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

Класация по приходи от продажби за КИД 6600

6610 - Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

Класация по приходи от продажби за КИД 6610

6611 - Управление на финансови пазари

Класация по приходи от продажби за КИД 6611

6612 - Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки

Класация по приходи от продажби за КИД 6612

6619 - Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

Класация по приходи от продажби за КИД 6619

6620 - Спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване

Класация по приходи от продажби за КИД 6620

6621 - Оценяване на застрахователни рискове и щети

Класация по приходи от продажби за КИД 6621

6622 - Дейности на застрахователни брокери и агенти

Класация по приходи от продажби за КИД 6622

6629 - Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване

Класация по приходи от продажби за КИД 6629

6630 - Управление на фондове

Класация по приходи от продажби за КИД 6630

L - Операции с Недвижими Имоти

Класация по приходи от продажби за КИД L

6800 - Операции с недвижими имоти

Класация по приходи от продажби за КИД 6800

6810 - Покупка и продажба на собствени недвижими имоти

Класация по приходи от продажби за КИД 6810

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Класация по приходи от продажби за КИД 6820

6830 - Посредническа дейност по операции с недвижими имоти

Класация по приходи от продажби за КИД 6830

6831 - Дейност на агенции за недвижими имоти

Класация по приходи от продажби за КИД 6831

6832 - Управление на недвижими имоти

Класация по приходи от продажби за КИД 6832

M - Професионални Дейности и Научни Изследвания

Класация по приходи от продажби за КИД M

6900 - Юридически и счетоводни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 6900

6910 - Юридически дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 6910

6920 - Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации

Класация по приходи от продажби за КИД 6920

7000 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

Класация по приходи от продажби за КИД 7000

7010 - Дейност на централни офиси

Класация по приходи от продажби за КИД 7010

7020 - Консултантски дейности в областта на управлението

Класация по приходи от продажби за КИД 7020

7021 - Консултантска дейност по връзки с обществеността

Класация по приходи от продажби за КИД 7021

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Класация по приходи от продажби за КИД 7022

7100 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

Класация по приходи от продажби за КИД 7100

7110 - Архитектурни и инженерни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 7110

7111 - Архитектурни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 7111

7112 - Инженерни дейности и технически консултации

Класация по приходи от продажби за КИД 7112

7120 - Технически изпитвания и анализи

Класация по приходи от продажби за КИД 7120

7200 - Научноизследователска и развойна дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 7200

7210 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки

Класация по приходи от продажби за КИД 7210

7211 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите

Класация по приходи от продажби за КИД 7211

7219 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите

Класация по приходи от продажби за КИД 7219

7220 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки

Класация по приходи от продажби за КИД 7220

7300 - Рекламна дейност и проучване на пазари

Класация по приходи от продажби за КИД 7300

7310 - Рекламна дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 7310

7311 - Дейност на рекламни агенции

Класация по приходи от продажби за КИД 7311

7312 - Дейности по продажба на медийно време и място за реклама

Класация по приходи от продажби за КИД 7312

7320 - Проучване на пазари и изследване на общественото мнение

Класация по приходи от продажби за КИД 7320

7400 - Други професионални дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 7400

7410 - Специализирани дейности в областта на дизайна

Класация по приходи от продажби за КИД 7410

7420 - Дейности в областта на фотографията

Класация по приходи от продажби за КИД 7420

7430 - Преводаческа дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 7430

7490 - Други професионални дейности, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 7490

7500 - Ветеринарномедицинска дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 7500

N - Административни и Спомагателни Дейности

Класация по приходи от продажби за КИД N

7700 - Даване под наем и оперативен лизинг

Класация по приходи от продажби за КИД 7700

7710 - Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили

Класация по приходи от продажби за КИД 7710

7711 - Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач

Класация по приходи от продажби за КИД 7711

7712 - Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач

Класация по приходи от продажби за КИД 7712

7720 - Даване под наем и оперативен лизинг на лични и домакински вещи

Класация по приходи от продажби за КИД 7720

7730 - Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение

Класация по приходи от продажби за КИД 7730

7732 - Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор

Класация по приходи от продажби за КИД 7732

7733 - Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор

Класация по приходи от продажби за КИД 7733

7734 - Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж

Класация по приходи от продажби за КИД 7734

7735 - Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж

Класация по приходи от продажби за КИД 7735

7739 - Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 7739

7740 - Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право

Класация по приходи от продажби за КИД 7740

7800 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

Класация по приходи от продажби за КИД 7800

7810 - Посредническа дейност на агенции по наемане на работа

Класация по приходи от продажби за КИД 7810

7820 - Предоставяне на работна сила за временна заетост

Класация по приходи от продажби за КИД 7820

7830 - Други дейности по предоставяне на работна сила

Класация по приходи от продажби за КИД 7830

7900 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

Класация по приходи от продажби за КИД 7900

7910 - Туристическа агентска и операторска дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 7910

7911 - Туристическа агентска дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 7911

7912 - Туроператорска дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 7912

7990 - Други дейности, свързани с пътувания и резервации

Класация по приходи от продажби за КИД 7990

8000 - Дейности по охрана и разследване

Класация по приходи от продажби за КИД 8000

8010 - Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност

Класация по приходи от продажби за КИД 8010

8020 - Дейности в областта на технически системи за сигурност

Класация по приходи от продажби за КИД 8020

8030 - Дейности по разследване и издирване

Класация по приходи от продажби за КИД 8030

8100 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

Класация по приходи от продажби за КИД 8100

8110 - Комплексно обслужване на сгради

Класация по приходи от продажби за КИД 8110

8120 - Дейности по почистване

Класация по приходи от продажби за КИД 8120

8121 - Неспециализирано вътрешно почистване на сгради

Класация по приходи от продажби за КИД 8121

8122 - Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти

Класация по приходи от продажби за КИД 8122

8129 - Други дейности по почистване

Класация по приходи от продажби за КИД 8129

8130 - Оформяне и поддържане на озеленени площи

Класация по приходи от продажби за КИД 8130

8200 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 8200

8210 - Административни и спомагателни офис дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 8210

8220 - Дейност на телефонни центрове за услуги

Класация по приходи от продажби за КИД 8220

8230 - Организиране на конгреси и търговски изложения

Класация по приходи от продажби за КИД 8230

8290 - Спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 8290

8291 - Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация

Класация по приходи от продажби за КИД 8291

8292 - Дейности по опаковане и пакетиране

Класация по приходи от продажби за КИД 8292

8299 - Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 8299

P - Образование

Класация по приходи от продажби за КИД P

8500 - Образование

Класация по приходи от продажби за КИД 8500

8510 - Предучилищно образование

Класация по приходи от продажби за КИД 8510

8520 - Начално образование (първи етап на основното образование)

Класация по приходи от продажби за КИД 8520

8530 - Прогимназиално (втори етап на основното образование) и средно образование

Класация по приходи от продажби за КИД 8530

8531 - Прогимназиално и средно общо образование

Класация по приходи от продажби за КИД 8531

8532 - Прогимназиално и средно професионално образование и обучение

Класация по приходи от продажби за КИД 8532

8540 - Образование след завършено средно образование

Класация по приходи от продажби за КИД 8540

8550 - Други образователни дейности

Класация по приходи от продажби за КИД 8550

8551 - Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих

Класация по приходи от продажби за КИД 8551

8552 - Неформално обучение в областта на културата

Класация по приходи от продажби за КИД 8552

8553 - Обучение на водачи на превозни средства

Класация по приходи от продажби за КИД 8553

8559 - Други образователни дейности, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 8559

8560 - Спомагателни дейности в областта на образованието

Класация по приходи от продажби за КИД 8560

Q - Хуманно Здравеопазване и Социална Работа

Класация по приходи от продажби за КИД Q

8600 - Хуманно здравеопазване

Класация по приходи от продажби за КИД 8600

8610 - Дейност на болници

Класация по приходи от продажби за КИД 8610

8620 - Извънболнична лекарска практика

Класация по приходи от продажби за КИД 8620

8621 - Дейност на общопрактикуващи лекари

Класация по приходи от продажби за КИД 8621

8622 - Дейност на лекари специалисти

Класация по приходи от продажби за КИД 8622

8623 - Дейност на лекари по дентална медицина

Класация по приходи от продажби за КИД 8623

8690 - Други дейности по хуманно здравеопазване

Класация по приходи от продажби за КИД 8690

8700 - Медико-социални грижи с настаняване

Класация по приходи от продажби за КИД 8700

8710 - Дейност на заведения със здравни грижи

Класация по приходи от продажби за КИД 8710

8720 - Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици

Класация по приходи от продажби за КИД 8720

8730 - Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания

Класация по приходи от продажби за КИД 8730

8790 - Други социални грижи с настаняване

Класация по приходи от продажби за КИД 8790

8800 - Социална работа без настаняване

Класация по приходи от продажби за КИД 8800

8810 - Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания

Класация по приходи от продажби за КИД 8810

8890 - Друга социална работа без настаняване

Класация по приходи от продажби за КИД 8890

8891 - Дневни грижи за малки деца

Класация по приходи от продажби за КИД 8891

8899 - Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 8899

R - Култура, Спорт и Развлечения

Класация по приходи от продажби за КИД R

9000 - Артистична и творческа дейност

Класация по приходи от продажби за КИД 9000

9001 - Изпълнителско изкуство

Класация по приходи от продажби за КИД 9001

9002 - Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

Класация по приходи от продажби за КИД 9002

9003 - Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

Класация по приходи от продажби за КИД 9003

9100 - Други дейности в областта на културата

Класация по приходи от продажби за КИД 9100

9200 - Организиране на хазартни игри

Класация по приходи от продажби за КИД 9200

9300 - Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

Класация по приходи от продажби за КИД 9300

9310 - Дейности в областта на спорта

Класация по приходи от продажби за КИД 9310

9311 - Експлоатация на спортни обекти и съоръжения

Класация по приходи от продажби за КИД 9311

9312 - Дейност на спортни клубове

Класация по приходи от продажби за КИД 9312

9313 - Дейност на фитнес центрове и зали

Класация по приходи от продажби за КИД 9313

9319 - Други дейности в областта на спорта

Класация по приходи от продажби за КИД 9319

9320 - Дейности, свързани с развлечения и отдих

Класация по приходи от продажби за КИД 9320

9321 - Дейност на увеселителни и тематични паркове

Класация по приходи от продажби за КИД 9321

9329 - Други дейности, свързани с развлечения и отдих

Класация по приходи от продажби за КИД 9329

S - Други Дейности

Класация по приходи от продажби за КИД S

9500 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

Класация по приходи от продажби за КИД 9500

9510 - Ремонт на компютърна и комуникационна техника

Класация по приходи от продажби за КИД 9510

9511 - Ремонт на компютри и периферни устройства за тях

Класация по приходи от продажби за КИД 9511

9512 - Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения

Класация по приходи от продажби за КИД 9512

9520 - Ремонт на лични и домакински вещи

Класация по приходи от продажби за КИД 9520

9600 - Други персонални услуги

Класация по приходи от продажби за КИД 9600

9601 - Пране и химическо чистене

Класация по приходи от продажби за КИД 9601

9602 - Фризьорски и козметични услуги

Класация по приходи от продажби за КИД 9602

9603 - Организиране на погребения и свързани с тях услуги

Класация по приходи от продажби за КИД 9603

9604 - Поддържане на добро физическо състояние

Класация по приходи от продажби за КИД 9604

9609 - Други персонални услуги, некласифицирани другаде

Класация по приходи от продажби за КИД 9609