Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 81 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 81 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 95,54%
1 % 6 606 7 527 1 416
2 % 1 308 1 400 3 722
3 % 172 1 160 7 1 464
4 % 66 76 8 697
5 % 32 150 2 500
6 % 483 509 8 687
7 % 529 626 0 0
8 % 135 160 2 666
9 % 188 204 2 750
10 % 186 233 1 0
11 % 121 137 2 1 125
12 % 0 0 1 166
13 % 11 22 5 766
14 % 164 173 2 750
15 % 79 83 0 0
16 % -13 43 1 83
17 % 49 54 2 208
18 % -56 380 9 694
19 % 186 192 2 208
20 % 17 20 2 250