Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 21 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 21 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 100%
1 % 644 992 726 596 2 064 3 524
2 % 262 723 485 602 845 4 130
3 % 932 774 1 286 289 1 217 4 920
4 % 193 179 538 649 301 4 430
5 % 20 514 50 549 154 1 574
6 % 23 899 42 305 746 1 905
7 % 55 551 71 525 19 2 307
8 % 35 257 45 108 344 2 156
9 % 69 931 77 183 434 2 019
10 % 4 677 5 502 144 2 409
11 % 5 983 6 455 67 2 492
12 % 4 280 4 783 102 1 821
13 % 2 369 2 657 65 1 739
14 % 284 374 4 1 020
15 % -5 818 169 1 3 750
16 % -131 241 3 555
17 % 1 227 1 227 2 291
18 % -4 620 19 0 0
19 % -69 31 0 0
20 % 1 1 0 0