Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 24 дружества от общо 216 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 216 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 24 компании в списъка: 74,36%
1 % 118 221 287 370 699 3 918
2 % 19 376 25 648 214 2 300
3 % 13 281 15 083 241 2 264
4 % 19 821 41 427 364 1 913
5 % 12 227 14 475 131 945
6 % 11 302 26 110 180 991
7 % 38 080 42 919 151 6 998
8 % 6 940 8 889 253 1 646
9 % 9 162 20 530 201 1 184
10 % 11 418 24 941 184 2 220
11 % 6 084 14 815 116 873
12 % 3 893 4 720 129 3 291
13 % 7 540 17 227 124 2 061
14 % 916 3 939 218 1 586
15 % 1 289 11 892 121 1 687
16 % 7 683 8 263 111 1 335
17 % 13 836 14 548 39 2 476
18 % 3 950 5 007 90 872
19 % 2 264 2 512 52 2 150
20 % 3 347 6 238 167 1 442
21 % 4 604 13 629 184 1 115
22 % 3 422 5 238 127 824
23 % 7 809 8 048 86 780
24 % 309 5 144 43 569