Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 63 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 63 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 99,37%
1 % 313 766 634 382 642 5 694
2 % 17 381 43 945 49 2 440
3 % 15 609 57 904 228 2 070
4 % 29 109 78 959 126 1 501
5 % 40 884 44 915 209 1 566
6 % 49 369 81 553 139 1 537
7 % 21 000 39 727 82 1 738
8 % 19 073 44 448 103 1 617
9 % 3 090 11 863 90 1 255
10 % -213 45 223 8 3 645
11 % 11 505 49 342 100 1 746
12 % 1 223 7 482 44 1 140
13 % 1 001 5 038 18 805
14 % 1 161 9 076 43 796
15 % 4 847 9 848 49 862
16 % 1 303 8 184 22 875
17 % 2 019 5 637 5 1 716
18 % 1 335 4 099 25 666
19 % 463 2 307 19 824
20 % 26 575 9 638