Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 34 дружества от общо 274 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 274 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 34 компании в списъка: 74,72%
1 % 64 773 84 224 524 2 383
2 % 21 169 53 977 125 1 594
3 % 25 842 34 028 318 1 823
4 % 16 171 34 500 149 2 994
5 % 8 351 37 389 224 777
6 % 8 861 17 481 152 1 292
7 % 12 147 32 149 309 1 618
8 % 21 542 23 705 193 803
9 % 4 241 6 450 106 2 651
10 % 20 843 22 575 152 1 135
11 % 7 832 10 803 171 1 115
12 % 2 948 4 821 158 800
13 % 7 174 14 307 140 1 548
14 % 3 365 14 312 168 1 215
15 % 2 795 9 152 78 1 073
16 % 5 014 11 662 73 900
17 % 2 961 8 372 86 1 813
18 % 3 701 13 689 149 769
19 % 1 894 4 789 119 957
20 % 5 742 8 292 106 1 172
21 % 97 17 965 63 857
22 % 4 652 6 171 51 885
23 % 3 051 5 397 102 1 112
24 % 946 5 357 57 678
25 % 1 031 9 938 64 502
26 % 8 034 8 965 95 853
27 % 1 548 5 549 53 1 589
28 % -1 250 20 326 80 1 613
29 % 4 259 5 321 45 1 716
30 % 1 229 5 275 82 1 303
31 % 2 437 7 949 58 810
32 % 1 189 7 962 52 1 024
33 % 1 442 3 618 69 690
34 % 3 308 7 153 65 1 082