Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 41 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 41 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 99,17%
1 % 219 406 710 343 503 2 677
2 % 45 445 147 319 369 2 439
3 % 12 208 30 030 410 1 754
4 % 8 623 9 214 53 2 083
5 % 21 459 23 220 219 1 701
6 % 10 230 14 229 100 2 095
7 % 6 047 10 147 34 3 316
8 % 1 467 2 609 146 1 256
9 % 886 3 465 51 901
10 % 12 663 13 507 68 1 322
11 % 1 144 2 026 56 757
12 % 3 103 4 951 44 585
13 % 1 480 1 617 25 703
14 % 1 125 2 238 23 623
15 % 3 713 5 047 66 905
16 % 1 184 1 990 86 630
17 % 342 385 30 841
18 % 441 1 372 30 794
19 % 51 300 5 566
20 % 12 500 5 1 716