Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 69 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 69 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 91,00%
1 % 17 241 36 165 436 1 891
2 % 16 302 22 574 86 3 402
3 % 18 579 20 135 65 1 060
4 % 7 164 11 202 92 2 173
5 % 26 796 28 047 161 1 113
6 % 15 183 16 039 131 2 781
7 % 4 500 12 860 26 788
8 % 2 040 6 683 46 764
9 % 3 231 4 068 47 1 693
10 % 3 989 6 257 43 1 563
11 % 331 1 991 26 1 826
12 % 3 168 3 610 12 4 833
13 % 10 351 10 948 79 1 532
14 % 60 4 312 10 2 324
15 % 8 903 9 821 40 3 320
16 % 1 861 4 893 36 842
17 % 1 110 4 101 16 1 776
18 % 2 723 2 869 14 3 398
19 % 1 849 1 921 11 2 000
20 % 443 754 24 871