Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 38 дружества от общо 695 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 695 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 38 компании в списъка: 74,63%
1 % 117 370 127 542 1 160 1 661
2 % 9 204 43 101 247 889
3 % 7 885 10 039 54 2 006
4 % 10 120 22 837 256 1 753
5 % 2 145 11 777 189 870
6 % 6 272 11 114 215 1 631
7 % 1 597 4 545 154 810
8 % 5 096 13 410 103 1 691
9 % 253 5 250 126 785
10 % 5 296 8 343 176 1 891
11 % 1 028 5 008 57 2 282
12 % 7 001 8 324 103 721
13 % 1 399 4 970 103 2 024
14 % 3 037 5 684 84 807
15 % 5 270 7 463 87 961
16 % 10 491 12 617 98 1 956
17 % 11 644 40 943 75 1 044
18 % 2 156 2 775 38 1 065
19 % 2 890 8 005 62 877
20 % 2 130 2 343 137 855
21 % 8 810 12 661 112 1 863
22 % 1 192 3 707 55 1 253
23 % 2 123 4 072 92 677
24 % 707 4 257 50 1 133
25 % 2 455 2 984 39 685
26 % 311 3 023 40 766
27 % 99 1 250 152 2 973
28 % 111 1 382 31 750
29 % 877 2 237 49 639
30 % 1 105 2 909 74 1 728
31 % 606 10 003 69 698
32 % 1 925 2 750 48 1 085
33 % 760 1 976 68 607
34 % 6 710 8 314 53 688
35 % 621 1 886 53 745
36 % 2 164 3 048 35 1 040
37 % 704 2 665 39 797
38 % 439 1 609 10 1 458