Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 153 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 153 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 88,42%
1 % 15 785 107 249 357 2 011
2 % 1 431 33 864 188 1 406
3 % 5 844 17 502 109 2 529
4 % 2 129 2 799 14 3 107
5 % 9 214 13 653 93 1 264
6 % 3 754 15 472 64 1 679
7 % 11 114 14 764 104 2 764
8 % 1 423 6 045 56 1 696
9 % 2 932 5 931 44 736
10 % 1 048 33 514 11 2 780
11 % 216 8 679 49 869
12 % 3 445 4 931 52 2 352
13 % 11 870 12 771 33 1 260
14 % 1 499 1 832 19 820
15 % 9 521 20 963 14 2 238
16 % 3 000 5 737 30 1 511
17 % 1 677 2 049 15 1 022
18 % 2 245 3 189 12 826
19 % 1 039 2 699 15 1 361
20 % 84 2 882 39 1 506