Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 115 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 115 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 94,23%
1 % 134 863 184 831 956 3 722
2 % 22 558 28 084 145 3 538
3 % 9 621 12 555 244 2 239
4 % 15 540 17 445 29 1 316
5 % 11 591 14 024 183 1 153
6 % 6 763 13 393 192 1 608
7 % 18 364 20 962 40 4 768
8 % 6 114 24 913 39 2 636
9 % 21 132 22 564 54 1 253
10 % 4 737 6 442 80 1 529
11 % 4 624 6 931 3 2 444
12 % 2 004 2 275 34 1 740
13 % 2 542 3 470 35 2 119
14 % 654 2 021 44 2 948
15 % 1 044 1 671 26 1 564
16 % 117 1 339 28 3 791
17 % 2 503 2 963 16 3 927
18 % 952 1 587 32 2 000
19 % 3 580 3 886 41 1 997
20 % 1 449 1 969 17 1 852