Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 30 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 30 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 99,70%
1 % 4 789 35 148 367 2 698
2 % 56 357 80 665 528 2 130
3 % 8 960 14 641 240 2 433
4 % 9 052 22 576 62 2 463
5 % 9 698 11 404 246 1 504
6 % 965 2 407 112 1 887
7 % 1 648 2 935 24 1 170
8 % 1 293 10 822 51 2 093
9 % 1 220 1 230 5 6 250
10 % 1 711 1 947 82 1 811
11 % 1 313 2 289 16 2 401
12 % 417 1 117 48 1 835
13 % 139 2 246 12 1 326
14 % 1 966 3 250 13 1 903
15 % -4 046 5 353 72 1 335
16 % 503 720 21 1 952
17 % 5 194 10 160 29 873
18 % 195 637 12 1 555
19 % 191 1 517 7 2 404
20 % 189 294 4 3 166