Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 92 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 92 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 95,16%
1 % 129 644 247 880 85 44 737
2 % 38 185 146 123 849 2 637
3 % 29 255 172 108 657 2 269
4 % 40 827 58 540 764 1 765
5 % 27 311 72 190 275 1 894
6 % 10 713 20 294 76 1 839
7 % 10 861 22 387 167 1 884
8 % 1 381 16 785 142 2 450
9 % 9 954 23 343 291 1 462
10 % 5 036 12 321 98 2 778
11 % 1 808 4 614 92 3 161
12 % 322 7 730 123 1 970
13 % 17 401 21 753 78 1 759
14 % 7 939 10 742 112 1 629
15 % 218 2 756 43 1 606
16 % 6 118 9 145 51 2 029
17 % 2 616 4 280 47 2 079
18 % 1 697 3 697 251 936
19 % 5 897 7 398 90 1 169
20 % 2 095 2 404 140 1 103