Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 65 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 65 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 96,59%
1 % 62 20 027 30 725
2 % 2 231 21 119 87 8 025
3 % 225 28 059 9 712
4 % 59 6 640 4 937
5 % 115 11 535 11 772
6 % 1 913 19 651 17 573
7 % 268 27 493 12 631
8 % 1 109 3 148 44 696
9 % 7 9 198 12 347
10 % 4 069 4 134 27 947
11 % 2 099 2 598 42 1 357
12 % 529 938 17 877
13 % 770 1 343 10 716
14 % 1 105 1 167 33 747
15 % 536 596 12 722
16 % 787 1 406 7 476
17 % 1 814 2 034 9 898
18 % 53 139 24 458
19 % 1 079 1 145 10 2 008
20 % 406 478 2 833