Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 46 дружества от общо 380 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 380 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 46 компании в списъка: 74,99%
1 % 26 536 59 766 463 1 163
2 % 8 286 18 147 121 3 052
3 % 27 053 36 695 67 4 449
4 % 1 655 14 387 32 1 197
5 % 3 759 5 713 7 809
6 % 431 1 800 8 1 427
7 % 10 731 30 941 60 993
8 % 2 696 6 548 52 2 073
9 % 2 827 7 249 12 2 375
10 % 2 311 2 567 46 2 599
11 % 2 945 4 690 12 743
12 % 236 3 889 35 869
13 % 2 410 8 190 12 777
14 % 5 193 5 216 7 1 095
15 % 1 219 3 003 7 11 071
16 % 1 607 6 014 29 804
17 % 469 2 086 60 823
18 % 1 268 4 340 16 3 223
19 % 1 650 3 470 73 764
20 % 1 097 1 923 2 8 791
21 % 2 546 3 327 39 3 369
22 % 964 5 484 20 829
23 % 731 1 160 31 2 486
24 % 1 480 2 151 40 968
25 % 354 747 32 2 424
26 % 790 3 038 53 866
27 % 172 2 722 56 2 188
28 % 2 362 3 047 4 1 666
29 % 1 509 2 858 84 772
30 % 69 1 374 24 777
31 % 2 614 8 867 16 1 182
32 % 0 0 0 0
33 % 261 1 085 32 695
34 % 758 2 993 21 829
35 % 69 1 159 8 708
36 % 422 1 407 28 1 270
37 % 317 600 21 2 126
38 % 33 688 0 0
39 % 657 2 430 16 588
40 % 47 614 1 1 583
41 % 1 796 2 592 12 3 159
42 % 316 428 32 718
43 % -619 477 2 3 333
44 % 72 97 11 704
45 % 1 084 1 753 15 577
46 % 827 2 358 14 833