Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 41 дружества от общо 445 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 445 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 41 компании в списъка: 74,89%
1 % 7 276 50 392 170 3 410
2 % 10 173 11 246 17 2 553
3 % 16 154 24 113 232 1 810
4 % 1 798 14 797 89 2 248
5 % 2 884 65 325 10 9 525
6 % 10 096 21 442 306 1 472
7 % 33 967 56 312 330 2 280
8 % 8 486 10 540 334 981
9 % 30 795 39 873 37 4 662
10 % 2 173 9 822 203 1 724
11 % 2 739 4 088 20 4 016
12 % 1 849 7 170 92 2 639
13 % 3 104 4 279 82 880
14 % 2 951 4 133 111 816
15 % 2 681 3 752 104 1 128
16 % 1 074 4 484 142 1 350
17 % 1 605 7 634 134 2 000
18 % 3 048 12 933 75 1 161
19 % 2 823 10 328 83 1 939
20 % 1 637 4 341 66 901
21 % 1 752 4 760 21 595
22 % 1 324 3 465 84 803
23 % 3 131 4 247 35 847
24 % 552 1 102 1 166
25 % 1 149 2 687 59 1 298
26 % 774 1 377 53 762
27 % 60 2 568 32 1 382
28 % 847 1 967 2 875
29 % 1 301 57 333 1 2 333
30 % 3 397 3 668 106 1 030
31 % 3 976 4 636 58 2 172
32 % 3 049 3 839 31 3 239
33 % 3 698 3 799 27 783
34 % 355 1 039 35 1 811
35 % 413 2 735 26 772
36 % 511 1 892 80 764
37 % 395 2 358 32 1 187
38 % 2 181 2 887 11 4 151
39 % 310 1 918 7 940
40 % 367 994 20 625
41 % 813 1 815 10 3 925