Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 28 дружества от общо 286 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 286 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 28 компании в списъка: 74,58%
1 % 55 368 72 088 130 4 053
2 % 2 438 12 703 73 3 955
3 % 13 423 20 350 68 3 333
4 % 115 31 702 4 5 562
5 % 2 205 4 985 15 3 600
6 % 1 335 5 299 12 5 687
7 % 1 195 3 412 34 575
8 % 4 617 6 755 50 2 660
9 % 4 393 5 540 22 1 094
10 % 6 226 7 011 64 1 348
11 % 782 1 610 13 711
12 % 2 015 4 402 10 2 350
13 % 6 489 6 729 51 861
14 % 503 1 187 64 828
15 % 4 031 4 204 9 666
16 % 506 636 8 677
17 % 278 302 13 756
18 % 1 864 3 976 16 677
19 % 2 877 3 843 16 953
20 % 191 487 10 1 700
21 % 661 3 762 22 1 488
22 % 8 523 8 659 22 1 806
23 % 1 126 2 251 6 1 111
24 % 1 031 1 706 22 840
25 % 1 492 1 894 16 1 656
26 % 1 875 2 277 24 1 774
27 % 893 1 734 13 750
28 % 363 381 10 583