Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 42 дружества от общо 572 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 572 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 42 компании в списъка: 74,56%
1 % 2 890 20 262 34 5 830
2 % 10 617 21 122 9 14 009
3 % 3 187 9 428 50 4 008
4 % 10 776 23 103 84 4 251
5 % 9 557 14 717 19 23 043
6 % 9 970 13 125 189 907
7 % 21 282 27 096 27 5 635
8 % 5 807 13 553 46 4 548
9 % 11 578 12 390 148 1 898
10 % 7 858 19 202 90 2 810
11 % 17 397 23 578 59 2 022
12 % 3 847 13 020 110 2 185
13 % 3 310 11 112 13 2 737
14 % 1 994 7 464 112 3 707
15 % 1 785 5 509 1 20 166
16 % 1 937 5 055 101 2 038
17 % -4 196 15 295 48 2 171
18 % 742 1 701 1 0
19 % 4 800 8 094 49 3 465
20 % 12 494 25 540 25 1 443
21 % 24 775 26 761 62 2 513
22 % 7 454 11 379 89 1 133
23 % 2 369 6 826 53 2 327
24 % 2 837 3 810 50 2 833
25 % 7 411 10 148 47 2 015
26 % 448 7 973 72 2 290
27 % 4 982 5 318 28 2 705
28 % 5 522 5 831 35 3 128
29 % 11 484 19 464 104 945
30 % 4 136 4 339 8 1 072
31 % 613 2 084 35 1 269
32 % 8 611 10 962 50 1 893
33 % 2 253 3 566 15 622
34 % 220 960 7 2 476
35 % 1 160 2 338 38 2 824
36 % 56 1 378 40 1 941
37 % 145 2 302 0 0
38 % 860 2 214 60 981
39 % 162 1 328 0 0
40 % 9 162 9 560 8 635
41 % 143 1 291 10 1 016
42 % 1 998 4 452 19 2 157