Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 576 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 576 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 79,10%
1 % 698 392 1 030 255 2 440 1 929
2 % 307 088 968 895 189 2 715
3 % 96 052 291 303 430 3 099
4 % 149 984 283 410 59 5 526
5 % 24 104 117 730 20 4 816
6 % 114 044 497 184 16 697
7 % 33 464 66 824 64 2 901
8 % 10 495 108 276 82 3 290
9 % 10 368 117 280 105 2 817
10 % 20 791 21 018 15 2 611
11 % 3 742 50 049 3 3 472
12 % 3 102 35 704 2 2 750
13 % 2 503 29 145 2 14 500
14 % 41 589 64 071 59 4 960
15 % 38 867 218 667 71 2 218
16 % 1 562 32 266 16 4 765
17 % 4 785 34 040 9 12 046
18 % 60 613 359 064 34 3 357
19 % 5 841 23 893 49 2 698
20 % 54 472 86 323 215 1 683