Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 50 дружества от общо 624 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 624 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 50 компании в списъка: 74,59%
1 % 7 027 105 095 9 3 981
2 % 127 4 618 1 2 500
3 % 20 416 48 345 24 854
4 % 25 501 28 208 4 1 354
5 % 267 32 276 20 1 783
6 % 563 16 650 3 2 833
7 % -104 2 218 15 1 127
8 % 313 15 959 48 894
9 % 580 10 187 4 895
10 % 6 573 10 692 67 1 358
11 % 4 038 5 726 31 1 021
12 % 17 002 37 948 207 3 021
13 % 219 8 898 19 820
14 % 23 720 161 590 94 2 128
15 % 3 987 8 420 29 3 083
16 % 183 28 673 15 772
17 % 258 1 544 4 625
18 % 5 645 13 995 10 1 599
19 % 4 601 5 380 16 635
20 % 2 409 3 625 19 1 635
21 % 7 249 7 837 47 1 751
22 % 73 797 87 441 19 4 004
23 % 47 19 095 6 750
24 % 4 032 29 167 71 801
25 % 414 1 922 15 733
26 % 159 1 045 7 738
27 % 7 667 8 860 14 2 083
28 % 940 2 731 17 617
29 % 14 264 14 790 67 3 350
30 % 3 12 154 30 811
31 % 1 251 4 105 48 1 994
32 % 6 966 7 429 37 1 382
33 % 3 8 405 16 718
34 % 97 551 2 916
35 % 33 15 347 3 472
36 % 418 910 8 1 291
37 % 1 854 4 907 26 772
38 % 187 1 518 2 2 083
39 % 92 537 123 073 48 1 760
40 % -173 21 340 23 717
41 % 510 2 985 2 3 916
42 % 1 320 4 865 1 3 166
43 % 1 623 2 592 24 701
44 % 79 9 184 5 983
45 % 1 837 4 100 25 2 593
46 % 1 871 2 656 10 1 308
47 % 1 448 16 566 14 1 083
48 % 6 412 8 390 45 790
49 % 2 337 2 631 14 636
50 % 142 507 1 0