Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 44 дружества от общо 1 811 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 811 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 44 компании в списъка: 74,87%
1 % 24 668 131 832 934 1 914
2 % 12 107 17 532 155 1 985
3 % 1 361 10 961 584 324
4 % 1 020 3 423 164 920
5 % -337 2 239 9 1 870
6 % 2 895 6 053 114 1 271
7 % 366 1 991 1 0
8 % 3 372 4 846 42 3 505
9 % 5 895 10 666 39 1 702
10 % 1 592 2 852 44 1 250
11 % 423 1 809 1 0
12 % 4 022 5 547 99 622
13 % 1 450 5 332 20 2 529
14 % 1 569 3 404 13 1 205
15 % 1 696 3 131 34 2 208
16 % 936 1 304 26 2 964
17 % 955 1 423 3 4 333
18 % 342 660 39 715
19 % -17 1 000 8 3 343
20 % 619 663 30 791
21 % 240 818 13 750
22 % 870 952 31 817
23 % 528 566 14 851
24 % 485 521 12 736
25 % 844 981 21 829
26 % -696 1 505 12 2 625
27 % 825 976 23 637
28 % 204 626 6 1 027
29 % 1 259 1 702 16 1 328
30 % 1 589 2 337 12 944
31 % 740 760 12 854
32 % -11 911 0 0
33 % 2 547 2 879 32 1 130
34 % -532 1 125 26 1 419
35 % -473 642 28 985
36 % 5 560 16 1 911
37 % 263 1 630 30 597
38 % 266 702 1 0
39 % 629 872 8 1 604
40 % 388 589 29 1 126
41 % 456 2 589 35 1 133
42 % 1 120 1 191 0 0
43 % 1 601 1 771 1 250
44 % 212 1 680 12 750