Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 47 дружества от общо 1 019 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 019 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 47 компании в списъка: 74,83%
1 % 822 11 271 9 2 555
2 % 6 543 8 228 11 25 500
3 % 762 3 396 8 10 541
4 % 7 555 9 181 53 2 135
5 % 194 1 360 3 4 722
6 % 5 324 9 977 14 1 339
7 % 7 986 8 337 42 841
8 % 7 033 7 371 35 678
9 % 6 642 6 917 42 924
10 % 1 304 1 946 41 817
11 % 750 1 671 36 722
12 % 1 471 1 863 30 861
13 % 598 5 532 45 879
14 % 1 247 1 674 5 850
15 % 931 1 736 9 500
16 % 3 275 3 950 37 889
17 % -532 4 286 15 2 100
18 % 646 2 638 11 1 257
19 % 3 914 4 423 16 1 218
20 % 1 186 1 575 11 545
21 % 1 036 1 103 39 621
22 % 1 610 4 701 9 1 416
23 % 283 513 14 630
24 % 3 625 3 782 21 853
25 % -766 1 490 26 820
26 % 935 2 023 14 845
27 % 1 508 1 556 16 833
28 % 1 374 1 437 10 775
29 % 513 1 510 10 958
30 % 452 690 21 646
31 % 707 1 081 6 763
32 % 543 581 4 2 562
33 % 224 322 15 688
34 % 431 626 8 770
35 % 546 826 7 452
36 % 320 873 14 750
37 % 1 031 1 175 6 763
38 % 266 365 6 847
39 % 344 803 18 546
40 % 588 1 106 3 861
41 % 976 1 052 6 569
42 % 1 096 1 164 5 1 500
43 % 46 171 1 1 416
44 % 388 577 6 652
45 % 241 258 5 2 166
46 % 411 521 6 111
47 % 15 503 14 607