Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 400 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 400 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 79,44%
1 % 1 103 2 965 179 2 141 2 542
2 % 8 028 162 294 90 60 967
3 % 73 499 324 791 1 464 3 194
4 % 8 428 17 748 196 3 523
5 % 20 147 56 472 756 1 899
6 % 14 236 61 637 738 2 154
7 % -1 585 2 874 319 796
8 % 3 681 4 132 100 809
9 % 3 722 0 0
10 % 27 758 54 736 297 1 686
11 % 9 359 10 016 156 1 362
12 % 5 124 51 506 345 1 462
13 % 3 363 3 834 112 855
14 % -294 830 59 752
15 % 3 816 8 287 266 1 203
16 % 6 384 8 746 76 918
17 % 553 3 039 45 779
18 % 794 16 755 104 1 497
19 % 1 274 1 966 59 765
20 % 216 1 811 142 1 331