Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 1 017 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 017 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 77,03%
1 % 32 632 102 648 546 2 855
2 % 78 567 187 678 1 850 2 400
3 % 5 177 41 230 471 3 593
4 % 10 602 18 436 220 3 664
5 % 3 251 5 096 1 36 916
6 % 2 139 9 501 375 2 086
7 % -1 087 14 511 639 1 040
8 % 2 895 5 733 51 2 117
9 % 1 031 1 743 144 1 647
10 % 462 1 656 428 1 469
11 % 592 4 097 307 924
12 % 916 3 554 10 4 091
13 % 1 527 2 290 11 2 628
14 % 1 158 1 914 74 1 944
15 % 211 1 471 15 1 888
16 % 961 1 950 236 760
17 % 1 520 2 541 35 2 128
18 % 4 031 4 240 6 472
19 % 1 787 6 244 293 820
20 % 833 3 043 129 1 190