Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 27 дружества от общо 437 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 437 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 27 компании в списъка: 74,63%
1 % 178 6 568 1 2 083
2 % 12 437 106 232 742 3 549
3 % 9 949 22 507 150 3 592
4 % 12 420 32 002 53 4 691
5 % 2 748 3 463 208 1 365
6 % 7 332 56 864 187 1 515
7 % 11 163 16 974 126 1 347
8 % 2 605 4 755 165 1 906
9 % 3 234 7 248 182 1 492
10 % 10 821 13 691 70 2 580
11 % 156 987 116 1 780
12 % 3 767 5 642 51 1 941
13 % 3 320 4 479 35 2 069
14 % 2 805 4 181 64 4 320
15 % -42 1 356 0 0
16 % 3 478 4 314 97 1 979
17 % 3 066 3 244 37 2 358
18 % 122 1 539 2 2 416
19 % 230 1 920 4 5 416
20 % 1 744 16 802 24 2 697
21 % 457 1 229 65 796
22 % 2 915 3 088 35 1 171
23 % 428 805 2 5 083
24 % 216 1 572 0 0
25 % 4 124 4 462 23 1 974
26 % 3 200 4 382 27 1 567
27 % 11 516 15 1 277