Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 48 дружества от общо 846 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 846 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 48 компании в списъка: 74,74%
1 % 69 714 80 318 384 4 379
2 % 15 889 22 110 1 289 1 884
3 % 7 662 12 023 477 4 009
4 % 10 073 19 169 354 2 439
5 % 843 6 542 625 2 209
6 % 10 473 11 215 55 8 957
7 % 5 553 13 694 97 4 031
8 % -4 640 6 255 40 5 800
9 % 161 13 721 301 1 756
10 % 2 710 4 247 332 2 469
11 % 3 249 35 858 13 12 506
12 % -162 31 1 666
13 % 469 1 337 1 1 000
14 % 10 224 13 297 161 3 250
15 % 2 635 2 879 193 2 594
16 % 4 615 5 251 6 9 194
17 % 71 1 476 0 0
18 % 1 520 2 197 13 5 730
19 % -204 2 954 56 7 229
20 % 367 3 091 88 3 650
21 % 2 827 5 220 51 3 022
22 % 331 541 21 17 781
23 % 67 140 1 916
24 % 549 1 125 220 1 658
25 % 2 641 7 797 254 1 046
26 % 5 310 5 613 144 1 613
27 % 4 691 4 823 7 1 190
28 % 124 7 989 25 2 023
29 % 475 1 369 54 5 319
30 % 4 024 5 672 0 0
31 % 7 645 7 815 24 1 552
32 % 3 124 3 524 4 958
33 % 137 992 0 0
34 % 1 082 1 574 18 4 476
35 % 1 694 3 632 32 3 726
36 % 0 0 0 0
37 % 132 691 47 5 530
38 % 3 282 3 602 3 0
39 % 1 407 1 663 55 3 604
40 % 1 617 2 730 6 875
41 % 2 658 2 914 3 20 305
42 % 826 1 660 26 3 689
43 % 5 651 8 915 10 2 050
44 % 3 141 4 146 14 3 934
45 % 8 685 9 922 0 0
46 % 603 740 28 2 520
47 % 433 2 020 29 5 181
48 % 750 1 017 9 1 824