Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 37 дружества от общо 244 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 244 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 37 компании в списъка: 74,87%
1 % 538 1 143 118 236
2 % 917 1 340 82 1 747
3 % 521 923 20 3 254
4 % 150 230 9 2 648
5 % 432 908 16 2 052
6 % 185 402 2 333
7 % 365 426 2 625
8 % 306 394 5 2 633
9 % 112 122 7 3 654
10 % 0 0 2 333
11 % -85 75 7 1 869
12 % 321 581 6 1 013
13 % 595 644 7 559
14 % 121 138 3 833
15 % 947 987 4 1 479
16 % 62 73 5 2 100
17 % 796 884 1 6 833
18 % 252 267 5 1 500
19 % 25 47 4 3 250
20 % 101 115 3 1 694
21 % 320 336 7 738
22 % 156 178 1 0
23 % 10 46 7 1 523
24 % 65 74 3 1 861
25 % 98 145 3 888
26 % 42 57 5 1 750
27 % 178 200 6 555
28 % 63 70 5 1 183
29 % 99 143 6 625
30 % 762 776 0 0
31 % 123 137 1 0
32 % 61 122 3 805
33 % 11 11 0 0
34 % 189 490 3 2 972
35 % 167 167 1 83
36 % 85 94 4 875
37 % 19 29 4 562