Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 52 дружества от общо 812 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 812 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 52 компании в списъка: 74,81%
1 % 70 659 132 759 532 4 333
2 % 10 613 19 934 418 2 850
3 % 1 069 3 039 92 5 155
4 % 3 888 4 459 95 1 420
5 % 3 920 5 036 24 2 145
6 % 743 1 986 1 3 083
7 % 3 969 4 180 23 3 416
8 % 1 521 2 476 6 6 986
9 % 2 895 2 983 263 263
10 % 1 829 2 235 71 1 791
11 % 1 013 1 270 106 1 498
12 % 1 445 3 825 1 5 166
13 % 859 955 0 0
14 % 2 433 2 726 4 520
15 % 1 610 1 746 21 2 908
16 % 6 511 7 888 26 3 477
17 % 6 660 7 093 18 1 351
18 % 2 851 4 767 14 2 970
19 % 1 005 1 161 13 4 576
20 % 4 506 4 637 42 2 087
21 % 1 026 1 182 29 2 017
22 % 1 222 1 391 21 3 226
23 % 3 141 3 319 21 3 511
24 % 1 489 1 568 15 772
25 % 335 477 11 7 303
26 % 297 919 20 1 941
27 % 128 463 44 1 426
28 % 10 105 34 2 990
29 % -372 925 18 2 504
30 % 234 665 5 466
31 % 850 936 29 1 732
32 % 851 981 9 879
33 % -87 645 33 1 893
34 % 345 432 9 1 175
35 % 615 869 16 2 489
36 % -76 71 7 1 285
37 % 405 528 14 2 684
38 % 553 624 26 1 567
39 % 87 347 3 2 333
40 % 1 176 1 264 15 2 316
41 % 108 350 42 1 319
42 % 571 1 041 21 1 714
43 % 361 412 1 0
44 % 239 512 12 527
45 % 397 407 3 17 638
46 % 325 356 10 1 041
47 % 158 189 24 1 659
48 % 365 995 13 2 070
49 % 736 792 6 750
50 % 637 681 9 1 111
51 % 616 837 3 1 027
52 % 5 81 0 0