Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 40 дружества от общо 598 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 598 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 40 компании в списъка: 74,94%
1 % 6 042 20 506 815 3 262
2 % 9 586 11 437 325 2 915
3 % 3 211 6 183 313 2 550
4 % 7 058 12 767 58 7 979
5 % 1 705 1 999 188 2 388
6 % 1 020 1 447 122 3 675
7 % 825 1 251 32 2 083
8 % 4 711 5 869 46 1 030
9 % 3 385 3 961 119 2 927
10 % 1 631 2 739 33 4 088
11 % 822 1 251 59 3 333
12 % 0 0 1 0
13 % 2 681 3 409 77 1 504
14 % 1 094 1 623 13 6 724
15 % 0 334 73 3 444
16 % 1 438 2 540 9 8 564
17 % 422 1 053 12 3 347
18 % 1 228 2 092 22 6 094
19 % -15 14 0 0
20 % 2 914 3 958 3 7 694
21 % -242 308 0 0
22 % 667 848 38 4 326
23 % 569 1 231 17 2 259
24 % 1 568 1 818 50 2 361
25 % 838 882 13 5 115
26 % -348 540 32 4 187
27 % 278 419 14 3 577
28 % 110 413 22 2 761
29 % 715 1 125 7 13 000
30 % 102 375 38 2 412
31 % 429 430 19 6 008
32 % 1 164 1 290 3 4 111
33 % 11 58 2 833
34 % 63 294 13 7 006
35 % 951 1 084 7 2 404
36 % 129 241 1 70 083
37 % 267 411 34 1 235
38 % 453 743 4 7 250
39 % 482 662 12 1 784
40 % 778 864 5 15 516