Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 480 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 480 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 84,89%
1 % 6 048 18 620 1 170 3 710
2 % 1 332 6 390 405 4 093
3 % 6 896 16 888 235 4 986
4 % 299 10 346 72 7 913
5 % 569 1 880 89 2 538
6 % 81 148 119 100 33 3 257
7 % 8 056 15 029 10 2 641
8 % 3 887 10 959 7 2 011
9 % 1 417 2 426 26 3 836
10 % 1 167 1 362 119 1 240
11 % -25 358 46 2 858
12 % 202 292 6 833
13 % 27 188 85 1 505
14 % 1 077 1 492 21 3 313
15 % 121 1 625 11 3 719
16 % 120 240 35 3 488
17 % 3 466 3 506 5 766
18 % 4 007 4 202 24 3 881
19 % -2 241 826 65 944
20 % 164 181 8 3 750