БНБ обяви основния лихвен процент за юни 2024 г.

Той остава на нивото от предходния месец

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 03.06.2024 прегледи: 45
БНБ обяви основния лихвен процент за юни 2024 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 юни 2024 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 3,78%.

През май той беше отново 3,78%, а през април – 3,79%.

Размерът на ОЛП е в сила от първо число на всеки календарен месец и е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА за работните дни на предходния календарен месец. ОЛП остава в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася.