БНБ обяви паричните, депозитните и кредитните показатели за януари 2024 г.

Депозитите на домакинствата с ръст от 10,9% на годишна база

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 23.02.2024 прегледи: 50
БНБ обяви паричните, депозитните и кредитните показатели за януари 2024 г.

През януари 2024 г. широките пари (паричен агрегат М3) се увеличават на годишна база с 8,8% (8,7% годишно нарастване през декември 2023 г.). В края на януари 2024 г. широките пари са 154,766 млрд. лева (78,2% от БВП) при 154,758 млрд. лева към декември 2023 г. (84,1% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, се увеличава през януари 2024 г. с 8,2% на годишна база (8% годишен ръст през декември 2023 г.), сочат данните на БНБ.

В края на януари 2024 г. депозитите на неправителствения сектор са 127,399 млрд. лева (64,3% от БВП), като годишното им увеличение е 9,5% (9,5% годишно повишение през декември 2023 г.). Депозитите на „Нефинансови предприятия“ са 42,969 млрд. лева (21,7% от БВП) в края на януари 2024 г. В сравнение със същия месец на 2023 г. те се увеличават със 7,6% (9% годишно повишение през декември 2023 г.). Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 3,1% на годишна база през януари 2024 г. (11,6% годишно понижение през декември 2023 г.) и в края на месеца достигат 4,296 млрд. лева (2,2% от БВП). Депозитите на „Домакинства и НТООД“ са 80,134 млрд. лева (40,5% от БВП) в края на януари 2024 г. Те се увеличават с 10,9% спрямо същия месец на 2023 г. (11% годишен ръст през декември 2023 г.).

Нетните вътрешни активи са 98,204 млрд. лева в края на януари 2024 г. Те се увеличават с 19,7% спрямо същия месец на 2023 г. (15,9% годишно повишение през декември 2023 г.). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 97,392 млрд. лева и нараства спрямо януари 2023 г. с 18,1% (14,6% годишно увеличение през декември 2023 г.). През януари 2024 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 12,4%, като достигат 93,355 млрд. лева (12,2% годишно повишение през декември 2023 г.).

В края на януари 2024 г. кредитите за неправителствения сектор са 90,618 млрд. лева (45,8% от БВП) при 90,025 млрд. лева към декември 2023 г. (48,9% от БВП). През януари 2024 г. те се увеличават на годишна база с 12,3% (12,2% годишно повишение през декември 2023 г.). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от „Други парично-финансови институции“ („Други ПФИ“), чийто обем за последните дванадесет месеца е 161,4 млн. лева. На годишна база продадените кредити от „Други ПФИ“ са 161,4 млн. лева (в т. ч. 0,4 млн. лева през януари 2024 г.), като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за „Нефинансови предприятия“ нарастват със 7,2% на годишна база през януари 2024 г. (7,3% годишно повишение през декември 2023 г.) и в края на месеца достигат 44,273 млрд. лева (22,4% от БВП). Кредитите за „Домакинства и НТООД“ са 38,812 млрд. лева (19,6% от БВП) в края на януари 2024 г. Спрямо същия месец на 2023 г. те се увеличават с 16,3% (15,9% годишно повишение през декември 2023 г.). В края на януари 2024 г. жилищните кредити са 20,142 млрд. лева и нарастват на годишна база с 21% (20,5% годишно увеличение през декември 2023 г.). Потребителските кредити възлизат на 16,984 млрд. лева и се увеличават с 12,6% спрямо януари 2023 г. (12,3% годишно повишение през декември 2023 г.). На годишна база другите кредити намаляват с 0,7% (1,1% годишно понижение през декември 2023 г.), като достигат 399,3 млн. лева. Кредитите за „Работодатели и самонаети лица“ се увеличават с 6% на годишна база през януари 2024 г. (6,8% годишно повишение през декември 2023 г.) и в края на месеца са 452,1 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,534 млрд. лева (3,8% от БВП) в края на януари 2024 г. В сравнение с януари 2023 г. те се увеличават с 25,8% (25,9% годишно повишение през декември 2023 г.).

Нетните чуждестранни активи са 87,373 млрд. лева в края на отчетния месец при 87,344 млрд. лева в края на декември 2023 г. Те нарастват с 2,2% в сравнение с януари 2023 г. (5,6% годишно повишение през декември 2023 г.). През януари 2024 г. чуждестранните активи се увеличават с 3,8% (7% годишен ръст през декември 2023 г.), като достигат 105,210 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 17,838 млрд. лева и на годишна база нарастват с 12,1% (13,8% годишно повишение през декември 2023 г.).