БНБ представи паричната статистика за май 2024 г.

В края на май 2024 г. депозитите на неправителствения сектор са 129,859 млрд. лева (65,6% от БВП)

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 25.06.2024 прегледи: 34
БНБ представи паричната статистика за май 2024 г.

През май 2024 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 8,6% (8,3% годишно нарастване през април 2024 г.). В края на май 2024 г. широките пари са 157,876 млрд. лева (79,7% от БВП) при 157,078 млрд. лева към април 2024 г. (79,3% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1 се увеличава през май 2024 г. с 8,5% на годишна база (8.3% годишен ръст през април 2024 година), сочат данните на БНБ.

В края на май 2024 г. депозитите на неправителствения сектор са 129,859 млрд. лева (65,6% от БВП), като годишното им увеличение е 9,3% (8,9% годишно повишение през април 2024 г.). Депозитите на „Нефинансови предприятия“ са 43,773 млрд. лева (22,1% от БВП) в края на май 2024 г. В сравнение със същия месец на 2023 г. те се увеличават с 6,7% (7,4% годишно повишение през април 2024 г.). Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 8,9% на годишна база през май 2024 г. (18,6% годишно понижение през април 2024 г.) и в края на месеца достигат 3,259 млрд. лева (1,6% от БВП). Депозитите на „Домакинства и НТООД“ са 82,827 млрд. лева (41,8% от БВП) в края на май 2024 г. Те се увеличават с 11,7% спрямо същия месец на 2023 г. (11,1% годишен ръст през април 2024 г.).

Нетните вътрешни активи са 105,441 млрд. лева в края на май 2024 г. Те се увеличават с 19,5% спрямо същия месец на 2023 г. (19% годишно повишение през април 2024 г.). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 104,515 млрд. лева и нараства спрямо май 2023 г. със 17,9% (17,6% годишно увеличение през април 2024 г.). През май 2024 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 13,6%, като достигат 97,681 млрд. лева (13,9% годишно повишение през април 2024 г.).

В края на май 2024 г. кредитите за неправителствения сектор са 94,964 млрд. лева (48% от БВП) при 94,251 млрд. лева към април 2024 г. (47,6% от БВП). През май 2024 г. те се увеличават на годишна база с 13,6% (13,7% годишно повишение през април 2024 г.). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от „Други парично-финансови институции“ („Други ПФИ“), чийто обем за последните дванадесет месеца е 109,6 млн. лева. На годишна база продадените кредити от „Други ПФИ“ са 109,6 млн. лева (в т. ч. 0,4 млн. лева през май 2024 г.), като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за „Нефинансови предприятия“ нарастват с 8,4% на годишна база през май 2024 г. (8,6% годишно повишение през април 2024 г.) и в края на месеца достигат 45,603 млрд. лева (23% от БВП). Кредитите за „Домакинства и НТООД“ са 41,479 млрд. лева (20,9% от БВП) в края на май 2024 г. Спрямо същия месец на 2023 г. те се увеличават с 18,8% (18,6% годишно повишение през април 2024 г.). В края на май 2024 г. жилищните кредити са 21,805 млрд. лева и нарастват на годишна база с 24,4% (23,9% годишно увеличение през април 2024 г.). Потребителските кредити възлизат на 17,956 млрд. лева и се увеличават с 13,9% спрямо май 2023 г. (14% годишно повишение през април 2024 г.). На годишна база другите кредити нарастват с 6,3% (3,9% годишно повишение през април 2024 г.), като достигат 418,4 млн. лева. Кредитите за „Работодатели и самонаети лица“ се увеличават с 11,4% на годишна база през май 2024 г. (11,6% годишно повишение през април 2024 г.) и в края на месеца са 472,5 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,881 млрд. лева (4% от БВП) в края на май 2024 г. В сравнение с май 2023 г. те се увеличават с 19,5% (20,9% годишно повишение през април 2024 г.).

Нетните чуждестранни активи са 84,492 млрд. лева в края на отчетния месец при 85,361 млрд. лева в края на април 2024 г. Те нарастват с 1,4% в сравнение с май 2023 г. (1,8% годишно повишение през април 2024 г.). През май 2024 г. чуждестранните активи се увеличават с 1,7% (2,7% годишен ръст през април 2024 г.), като достигат 101,677 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 17,185 млрд. лева и на годишна база нарастват с 3,1% (7,6% годишно повишение през април 2024 г.).