БНБ прогнозира трудни месеци за икономиката

Очаква се забавяне на икономическата активност в края на тази година и в началото на следващата

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 05.12.2022 прегледи: 225
БНБ прогнозира трудни месеци за икономиката

Българската народна банка (БНБ) прогнозира, че следващите месеци ще бъдат трудни за българската икономика. Това се посочва в най-новото тримесечно издание на БНБ „Икономически преглед”.

„Очакваме неблагоприятното развитие във външната среда по отношение на глобалния икономически растеж и затягането на глобалните финансови условия да доведат до по-съществено влошаване на перспективите пред българската икономика през четвъртото тримесечие на 2022 г. и през първото тримесечие на 2023 г.“, се посочва в доклада.

БНБ прогнозира, че през четвъртото тримесечие на 2022 г. и през първото тримесечие на 2023 г. инфлацията ще следва тенденция към плавно забавяне. Фактори за това се очаква да бъдат същественото увеличение на разходите за труд на единица продукция, растежът на частното потребление, както и преустановяването на действието на някои фискални мерки.

От БНБ изчисляват, че в периода от януари до август 2022 г. България е нетен кредитор на останалата част от света, като финансовата ѝ сметка излиза на плюс с 3,1 млрд. евро. Положителното салдо се формира в резултат на по-голямо натрупване на чуждестранни активи на българските домакинства, корпорации, правителствени агенции спрямо това на пасиви към нерезиденти.

През разглеждания период общо по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс беше отчетен излишък от 1,3 млрд. евро при 1,1 млрд. евро за периода януари – август 2021 г. За нарастването на излишъка допринасят всички статии на текущата сметка с изключение на търговското салдо. В резултат на тези обстоятелства брутните международни валутни резерви на страната по платежния баланс за първите осем месеца на тази година се понижиха с 458,6 млн. евро.