Бюджетният дефицит, съотнесен към БВП, е 3,3% в ЕС и 3,2% в еврозоната през третото тримесечие на 2022 г.

Данните са на „Евростат“

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 23.01.2023 прегледи: 194
Бюджетният дефицит, съотнесен към БВП, е 3,3% в ЕС и 3,2% в еврозоната през третото тримесечие на 2022 г.

През третото тримесечие на 2022 г. сезонно коригираният дефицит на консолидирания държавен бюджет спрямо БВП възлиза на 3,3% в еврозоната и 3,2% в ЕС, сочат данните на „Евростат“.

За еврозоната и ЕС се наблюдават значителни увеличения на дефицитите спрямо второто тримесечие на 2022 г. Съотношението дефицит / БВП се увеличава главно поради значителни нараствания на общите разходи. Общите приходи и общите разходи продължават да се влияят от политиката срещу пандемията от COVID-19, макар и в по-малка степен в сравнение с предходните тримесечия. Мерките за облекчаване на въздействието на високите цени на енергията започват да оказват по-силно въздействие върху държавния баланс през третото тримесечие на 2022 г. По-голямата част от държавите членки продължават да отчитат бюджетен дефицит.

През третото тримесечие на 2022 г. общите държавни приходи в еврозоната възлизат на 47,2% от БВП, което е спад в сравнение с 47,5% през второто тримесечие на 2022 г. Сезонно коригираните общи приходи в еврозоната се увеличават с около 15 млрд. евро в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. Общите държавни разходи в еврозоната възлизат на 50,5% от БВП, което е значително увеличение на съотношението в сравнение с 49,5% през предходното тримесечие. Сезонно изгладените общи държавни разходи нарастват с около 58 млрд. евро в сравнение с предходното тримесечие.

В Европейския съюз общите държавни приходи са 46,4% от БВП през третото тримесечие на 2022 г., което е спад в сравнение с 46,8% от БВП през второто тримесечие на същата година. Сезонно коригираните общи приходи в ЕС се увеличават с около 11 млрд. евро в сравнение с второто тримесечие. Общите държавни разходи в ЕС са 49,6% от БВП, което е значително увеличение в сравнение с 48,6% от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи в ЕС са се увеличили с около 67 млрд. евро в сравнение с предходното тримесечие.