Депозитите на домакинствата в България са над 74 млрд. лева през април 2023 г.

Данните са на БНБ

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 25.05.2023 прегледи: 183
Депозитите на домакинствата в България са над 74 млрд. лева през април 2023 г.

В края на април 2023 г. депозитите на неправителствения сектор са 118,646 млрд. лева (67,1% от БВП), като годишното им увеличение е 12,8% (13,1% годишно повишение през март 2023 г.), сочат данните на БНБ.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 40,688 млрд. лева (23% от БВП) в края на април 2023 г. В сравнение със същия месец на 2022 г. те се увеличават с 21,3% (21,6% годишно повишение през март 2023 г.).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 2,9% на годишна база през април 2023 г. (5,1% годишно повишение през март 2023 г.) и в края на месеца достигат 3,912 млрд. лева (2,2% от БВП).

Депозитите на Домакинства и НТООД са 74,046 млрд. лева (41,9% от БВП) в края на април 2023 г. Те се увеличават с 9,5% спрямо същия месец на 2022 г. (9,4% годишен ръст през март 2023 г.).

Нетните вътрешни активи са 86,950 млрд. лева в края на април 2023 г. Те се увеличават със 7,1% спрямо същия месец на 2022 г. (3,4% годишно повишение през март 2023 г.). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 88,038 млрд. лева и нараства спрямо април 2022 г. със 7,7% (4,2% годишно увеличение през март 2023 г.). През април 2023 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 11,6%, като достигат 85,243 млрд. лева (11,6% годишно повишение през март 2023 г.).

Нетните чуждестранни активи са 83,883 млрд. лева в края на отчетния месец при 85,765 млрд. лева в края на март 2023 г. Те нарастват с 15,4% в сравнение с април 2022 г. (19,8% годишно повишение през март 2023 г.). През април 2023 г. чуждестранните активи се увеличават с 14,8% (20,2% годишен ръст през март 2023 г.), като достигат 99,683 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 15,800 млрд. лева и на годишна база нарастват с 12% (22,2% годишно повишение през март 2023 г.).

Кредити

В края на април 2023 г. кредитите за неправителствения сектор са 82,866 млрд. лева (46,9% от БВП) при 82,120 млрд. лева към март 2023 г. (46,5% от БВП). През април 2023 г. те се увеличават на годишна база с 11,9% (11,9% годишно повишение през март 2023 г.). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чийто обем за последните дванадесет месеца е 177,4 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 177,4 млн. лева (в т. ч. 2,3 млн. лева през април 2023 г.), като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват със 7,9% на годишна база през април 2023 г. (7,9% годишно повишение през март 2023 г.) и в края на месеца достигат 41,891 млрд. лева (23,7% от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са 34,441 млрд. лева (19,5% от БВП) в края на април 2023 г. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14,3% (14,6% годишно повишение през март 2023 г.).

В края на април 2023 г. жилищните кредити са 17,275 млрд. лева и нарастват на годишна база със 17,6% (17,8% годишно увеличение през март 2023 г.).

Потребителските кредити възлизат на 15,555 млрд. лева и се увеличават с 11,7% спрямо април 2022 г. (12,1% годишно повишение през март 2023 г.).

На годишна база другите кредити нарастват с 6,8% (7,9% годишно повишение през март 2023 г.), като достигат 399 млн. лева.

Кредитите за работодателите и самонаетите лица се увеличават с 10,9% на годишна база през април 2023 г. (10,3% годишно повишение през март 2023 г.) и в края на месеца са 426,2 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 6,534 млрд. лева (3,7% от БВП) в края на април 2023 г. В сравнение с април 2022 г. те се увеличават с 27,3% (26,8% годишно повишение през март 2023 г.).