ЕЦБ: Лек ръст на кредитирането за домакинствата и бизнеса в еврозоната е отчетен през май 2024 г.

Годишният темп на нарастване е с 0,3%

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 27.06.2024 прегледи: 24
ЕЦБ: Лек ръст на кредитирането за домакинствата и бизнеса в еврозоната е отчетен през май 2024 г.

Лек ръст на кредитирането в еврозоната за домакинствата и бизнеса за май 2024 г. отчита Европейската централна банка (ЕЦБ), пише БТА.

Годишният темп на нарастване на кредитите, отпуснати на домакинствата, е 0,3% през май в сравнение с 0,2% през април. 

Годишният темп на растеж на кредитите, предоставени на нефинансови предприятия, също възлиза на 0,3% през май в сравнение с 0,2% през април.

Темпът на нарастване на т.нар. широки пари, познати и като агрегата М3, се ускорява, но ръстът на кредитирането на бизнеса леко е отслабнал.

Индикаторът, който измерва наличните пари в обращение, сумите по разплащателните сметки, депозитите с матуритет до 2 г., депозитите, предвидени за ползване след предизвестие до три месеца, и търгуемите инструменти (издадени дългови ценни книжа до 2 години, акции/дялове на фондовете на паричния пазар и репо-сделки), е скочил с 1,6% през май на годишна база. През април нарастването на широките пари спрямо година по-рано бе 1,3%.