МФ очаква БВП да е около 190 млрд. лева през 2023 г.

Това го прави два почти пъти по-голям в сравнение с преди пет години

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 23.02.2024 прегледи: 46
МФ очаква БВП да е около 190 млрд. лева през 2023 г.

Министерството на финансите очаква през 2023 г. БВП да е около 190 млрд. лева, което го прави почти два пъти по-голям в сравнение със само преди пет години, когато той е бил 100 млрд. лева. Това стана ясно при представянето на доклада „Преглед на публичните финанси в България“. Документът е изготвен от водещи икономисти на Световната банка и подробно изследва въпросите за фискалната позиция на България след множеството шокове и кризи, приходите, ефективността и ефикасността на държавните разходи, демографските тенденции и тяхното отражение в ключови сектори, съобщиха от финансовото ведомство.

Българската икономика бележи постоянен растеж, като за 2023 г. той се очаква да бъде около 2%, което е повече спрямо собствената прогноза на Министерството на финансите за 1,8%.

Дефицитът в бюджета за 2023 г. на начислена основа е около 2,2% от БВП и е изцяло в критериите за присъединяването на България към еврозоната. Този резултат е по-добър от 2022 г., когато беше 2,9%. Размерът на дълга през 2023 г. е 21,6% от БВП, което е с половин процентен пункт по-малко, отколкото към декември предходната година, когато е бил 22,1%. Това поставя България на второто най-ниско дългово ниво сред страните от Европейския съюз и е много по-ниско от 60% спрямо БВП, които се изискват по Маастрихтските критерии.

Според МФ инвестициите – публични и частни, могат да са един от факторите, който ще ускори растежа на икономиката ни, и се полагат съществени усилия за привличане на преки чуждестранни инвестиции, което в последните 10 – 15 години не е правено по различни обективни причини.

Второто важно нещо за растежа на икономиката са капиталовите разходи в икономиката от гледна точка на публичните инвестиции. През 2023 г. за първи път България изпълнява почти цялата капиталова програма – на 98%, спрямо заложената в консолидираната фискална програма. От заделените 8,1 млрд. лева са реализирани 7,9 млрд. лева. През настоящата година в бюджета са заложени 10 млрд. лева капиталова програма, което е с 25% повече спрямо предходната година. От тази година те са в специална програма, която е в централния бюджет, и на база фактическо изпълнение след представяне на необходимите документи – фактура или сключен договор, Министерският съвет отпуска средствата. По този начин се постига и ефективно разходване на публичните средства.

Допълнителен стимул, чрез който правителството цели да стимулира частните инвестиции, е отпускането на държавни помощи до максимално допустимия размер за инвеститорите. От МФ посочват, че ключов фактор за постигане на икономически растеж са и хората и демографията.