Текущата и капиталова сметка е положителна в размер 338,7 млн. евро през март 2024 г.

Данните са на БНБ

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 17.05.2024 прегледи: 38
Текущата и капиталова сметка е положителна в размер 338,7 млн. евро през март 2024 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 338,7 млн. евро при дефицит от 136 млн. евро за март 2023 г. За януари – март 2024 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 525,9 млн. евро (0,5% от БВП) при отрицателно салдо от 190,7 млн. евро (0,2% от БВП) за януари – март 2023 г., сочат данните на БНБ.

За март 2024 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 196,6 млн. евро при отрицателно салдо от 209,3 млн. евро за март 2023 г. За януари – март 2024 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 133,9 млн. евро (0,1% от БВП) при отрицателно салдо от 413,2 млн. евро (0,4% от БВП) за януари – март 2023 г.

Салдото по статия „Първичен доход“ (която включва доход, свързан с факторите на производството – работна сила, капитал или земя, данъци върху производството и вноса, и субсидии) е отрицателно в размер на 193,1 млн. евро при дефицит от 553,6 млн. евро за март 2023 г. За януари – март 2024 г. салдото е отрицателно в размер на 159,2 млн. евро (0,2% от БВП) при отрицателно салдо от 1 002,5 млн. евро (1,1% от БВП) за януари – март 2023 г.

Салдото по статия „Вторичен доход“ (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 84,5 млн. евро при положително салдо от 28,1 млн. евро за март 2023 г. За януари – март 2024 г. салдото е положително в размер на 285,7 млн. евро (0,3% от БВП) при положително салдо от 107,1 млн. евро (0,1% от БВП) за същия период на 2023 г.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 535,3 млн. евро при излишък от 73,3 млн. евро за март 2023 г. За януари – март 2024 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 659,8 млн. евро (0,7% от БВП), при излишък от 222,5 млн. евро (0,2% от БВП) за януари – март 2023 г.

Финансовата сметка за март 2024 г. е отрицателна в размер на 36,2 млн. евро при отрицателна стойност от 232,2 млн. евро за март 2023 г. За януари – март 2024 г. финансовата сметка е отрицателна – 236,1 млн. евро (0,2% от БВП), при отрицателна стойност от 41,4 млн. евро (0,04% от БВП) за същия период на 2023 г.