Текущата и капиталова сметка е положителна в размер 99,6 млн. евро през април 2024 г.

Данните са на БНБ

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 17.06.2024 прегледи: 34
Текущата и капиталова сметка е положителна в размер 99,6 млн. евро през април 2024 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 99,6 млн. евро при излишък от 48,2 млн. евро за април 2023 г. За януари – април 2024 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1 100,6 млн. евро (1,1% от БВП) при отрицателно салдо от 142,5 млн. евро (0,2% от БВП) за януари – април 2023 г., сочат данните на БНБ.

За април 2024 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 56,9 млн. евро при отрицателно салдо от 25,2 млн. евро за април 2023 г. За януари – април 2024 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 286 млн. евро (0,3% от БВП) при отрицателно салдо от 438,4 млн. евро (0,5% от БВП) за януари – април 2023 г.

Салдото по статия „Първичен доход“ (която включва доход, свързан с факторите на производството – работна сила, капитал или земя, данъци върху производството и вноса, и субсидии) е отрицателно в размер на 126 млн. евро при дефицит от 367,3 млн. евро за април 2023 г. За януари – април 2024 г. салдото е отрицателно в размер на 509,8 млн. евро (0,5% от БВП) при отрицателно салдо от 1 369,8 млн. евро (1,5% от БВП) за януари – април 2023 г.

Салдото по статия „Вторичен доход“ (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 145 млн. евро при положително салдо от 123 млн. евро за април 2023 г. За януари – април 2024 г. салдото е положително в размер на 437 млн. евро (0,4% от БВП) при положително салдо от 230,1 млн. евро (0,2% от БВП) за същия период на 2023 г.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 156,5 млн. евро при излишък от 73,5 млн. евро за април 2023 г. За януари – април 2024 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 814,6 млн. евро (0,8% от БВП), при излишък от 296 млн. евро (0,3% от БВП) за януари – април 2023 г.

Финансовата сметка за април 2024 г. е положителна в размер на 94,6 млн. евро при отрицателна стойност от 439,3 млн. евро за април 2023 г. За януари – април 2024 г. финансовата сметка е отрицателна – 320,8 млн. евро (0,3% от БВП), при отрицателна стойност от 480,7 млн. евро (0,5% от БВП) за същия период на 2023 г.