АБУ ШАРФУДИН ШАХИД

Представляващ във - 11 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АКАДЕМИЯ БОРОЛА | ООД | София | Действащ Управител
2 БЕНЕКРОМА | ООД | София | Действащ Управител
3 БИО ХАРНО | ООД | Сухиндол | Действащ Управител
4 БОРОЛА | ООД | София | Действащ Управител
5 ВИТАБОР | ООД | София | Действащ Управител
6 ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР БОРОЛА | ООД | София | Действащ Управител
7 НИБА | ООД | София | Действащ Управител
8 НИБА РИСЪРЧ | ООД | София | Действащ Управител
9 ТРИБЕСТ | ООД | София | Действащ Управител
10 ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И ПРИРОДА | Фондация | София | Действащ Председател
11 ТОМИ КОЗМЕТИКС | ООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И ПРИРОДА | Фондация | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 10 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% НИБА | ООД | София | Действащ Съдружник
2 50.00% ТРИБЕСТ | ООД | София | Действащ Съдружник
3 50.00% НИБА РИСЪРЧ | ООД | София | Действащ Съдружник
4 50.00% ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР БОРОЛА | ООД | София | Действащ Съдружник
5 50.00% АКАДЕМИЯ БОРОЛА | ООД | София | Действащ Съдружник
6 50.00% ВИТАБОР | ООД | София | Действащ Съдружник
7 50.00% БОРОЛА | ООД | София | Действащ Съдружник
8 50.00% БИО ХАРНО | ООД | Сухиндол | Действащ Съдружник
9 50.00% БЕНЕКРОМА | ООД | София | Действащ Съдружник
10 50.00% ТОМИ КОЗМЕТИКС | ООД | София | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 10 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.