АЙРИС КАРЛ АНДРЮ

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% 2 СИ ДИСТРИБЮШЪН | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала