АЛБЕНА ИВАНОВА ТУДЖАРОВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

АЛБЕНА ИВАНОВА ТУДЖАРОВА, АЛБЕНА ИВАНОВАТУДЖАРОВА

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
2 СПОРТЕН КЛУБ СМАРТ КИДС | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет