АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ СТАНОЕВ

Действителен Собственик във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДАСКОН | ООД | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ДАСКОН | ООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 БАУУНТЕРНЕМУНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Бургас | Замразен Действителен собственик, физическо лице
4 БАУУНТЕРНЕМУНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Бургас | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол