АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВИВАТОН | ООД | Монтана | Действащ Управител
2 ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПРЕЦИЗ | Сдружение | Монтана | Действащ Председател
3 МЕТБОЛ - 2000 | ООД | Монтана | Действащ Управител
4 ТРАНС МЕТАЛ | ООД | Монтана | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПРЕЦИЗ | Сдружение | Монтана | Действащ Управителен съвет
2 ЛОВНО - РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ОГОСТА | Сдружение | Монтана | Действащ Управителен съвет
3 СДРУЖЕНИЕ РИБАР | Сдружение | Монтана | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ТРАНС МЕТАЛ | ООД | Монтана | Действащ Съдружник
2 50.00% ВИВАТОН | ООД | Монтана | Действащ Съдружник
3 50.00% МЕТБОЛ - 2000 | ООД | Монтана | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 3 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.